Afbeelding

Voltallig bestuur Theater Ludens stapt op

Actueel 484 keer gelezen

Leidschendam - Het voltallige bestuur van Theater Ludens stapt op; althans, geen van de bestuursleden stelt zich beschikbaar voor een nieuwe termijn, terwijl de huidige zittingstermijn eindigde per 13 december.

De reden hiervoor is een fundamenteel verschil van inzicht tussen bestuur en directie over de koers van het theater en met name de (verantwoording van de) beschikbare directie-uren. Een advies van een extern deskundige die - in opdracht van het bestuur en met instemming van de directie - tot een advies over de benodigde formatie kwam, leidde niet tot een oplossing tussen bestuur en directie. Het bestuur heeft nu aan het college instemming gevraagd een interim-bestuurder aan te stellen.

Het college laat weten dat de verantwoordelijkheid om in bestuursleden te voorzien bij het bestuur zelf ligt. Het college houdt wel de vinger aan de pols voor wat betreft een juiste besteding van de gemeentelijke subsidies voor (circa € 180.000,-) door het theater. Mochten subsidiegelden niet of niet juist worden besteed, dan zal het college actie ondernemen en stopt wellicht de subsidie geheel of gedeeltelijk. Dit geldt ook voor de extra aangevraagde subsidie om van Ludens een toekomstbestendig theater te maken. Het college wil verder dat het theater doorgaat met het (mede)uitvoeren van activiteiten in het kader van de cultuurvisie 'Van Forum tot Universum'. Het college wil verder wel graag op de hoogte worden gehouden wie wordt aangesteld als interim-bestuurder en stelt voor dat minimaal één van de huidige bestuurders formeel aanblijft tot de interimmer zijn werkzaamheden heeft afgerond. Anders zou de interim zijn eigen declaraties goedkeuren.

Uit de krant