"Toekomstige oppositie weet niet wat er leeft bij inwoners"
Logo hetkrantje-online.nl
De ludieke ansichtkaarten die Dambelang heeft laten maken (foto: pr Dambelang).
De ludieke ansichtkaarten die Dambelang heeft laten maken (foto: pr Dambelang).

"Toekomstige oppositie weet niet wat er leeft bij inwoners"

  •   keer gelezen   Actueel

Leidschendam - DamBelang laat in een reactie op de campagne van de toekomstige oppositie tegen een extra oeververbinding weten dat zij van mening is dat de oppositie geen flauw benul heeft van wat er leeft onder de inwoners van Leidschendam-Voorburg.

Volgens DamBelang heeft geen van deze partijen de moeite genomen om naar de standpunten van DamBelang te informeren. Terwijl de coalitievormende partijen dit voor de verkiezingen wel deden en zich ook tijdens de formatie door DamBelang laten informeren. Leon de la Croix van DamBelang: "We vinden deze actie van de oppositie bijzonder, gezien de doelstelling van de politieke partijen. Maar als de oppositie oproept tot het indienen van zienswijzen zullen we dit zeker doen. We hebben een grote achterban. Door onze acties zijn er ruim 500 zienswijzen ingediend betreffende het parkeren aan het Molenpad. Wij voelen de mening van de inwoners heel goed aan en ik verwacht dat er minstens eenzelfde aantal zienswijzen zak zijn vóór een extra oeververbinding."

Leden van Gemeentebelangen, D66 en GroenLinks voerden donderdag 3 mei campagne tegen een extra brug. Door inwoners erop te wijzen dat de onderhandelingen voor een nieuwe coalitie van VVD, CDA, PvdA en CU-SGP mogelijk tot gevolg zal hebben dat de derde oeververbinding weer in beeld komt, hoewel de raad eerder besloot dat die nieuwe brug er niet zou komen. Nu het bestemmingsplan Klein Plaspoelpolder ter inspraak voorligt, kunnen inwoners een zienswijze insturen.

"De stille meerderheid is voor een extra brug", aldus Fia Vader, DamBelanger en bestuurslid van Wijkvereniging Leidschendam-Zuid. "Het alternatief voor de extra brug was het programma 'Benutten zoals bedoeld'. Er was geen draagvlak voor de maatregelen die een extra oeververbinding achterwege zouden laten. Na onderzoek bleek zelfs dat 'Benutten zoals bedoeld' onmogelijk bleek. De reductie van het verkeer over de vlietbruggen was onvoldoende. Een meerderheid van de begeleidingsgroep heeft het college verzocht om de extra oeververbinding juist te heroverwegen."

Meer berichten