PvdA bezorgd over bezuiniging op bieb | HetKrantje-Online.nl
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226556&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo hetkrantje-online.nl
(foto: pr PvdA).
(foto: pr PvdA).

PvdA bezorgd over bezuiniging op bieb

  •   114 keer gelezen   Actueel

Leidschendam-Voorburg - De PvdA maakt zich zorgen over de bezuinigingstaakstelling van 325K in de meerjarenbegroting.

"Aan de bezuiniging ligt geen inhoudelijk plan ten grondslag", is de partij van mening Daarom dient de PvdA een motie in om in 2019 op basis van een inhoudelijk plan te komen tot een onderbouwd voorstel voor de financiering van de bibliotheek in de komende jaren.

"De PvdA staat voor een sterke bibliotheek die uitvoering kan geven aan de vijf wettelijke taken zoals opgenomen in de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (januari 2015). De bibliotheek is een ontmoetingsplek, een plaats waar emancipatie in haar meest basale vorm plaatsvindt, kinderen die lezen en leren. Een plek waar gewerkt wordt aan het oplossen van achterstanden en waar sociale interactie ontstaat en sociale cohesie wordt gevoed. Dat is een fundamentele taak in onze gemeente. Een taak die we moeten koesteren en die we voldoende financiële ruimte moeten geven", meldt de lokale fractie.

De PvdA vindt het risicovol dat er (nog) geen inhoudelijk plan aan de voorgestelde bezuiniging ten grondslag ligt: "De taakstelling loopt vooruit op de verhuizing van de bibliotheek aan het Fluitpolderplein naar een nader te bepalen locatie, dan wel andere inhoudelijke keuzes over de optimale inrichting van hedendaagse taken en functies van onze bibliotheek."
"In het coalitieakkoord is opgenomen dat we een plan maken en dat we in 2018 en 2019 het functioneren van de bibliotheek onderzoeken", vervolgt de PvdA. "Daarna besluiten we wat een passend budget is voor de bibliotheek."

De PvdA dient daarom een motie in en verzoekt het College om te komen tot een diepgaand onderzoek naar de taken en activiteiten van de bibliotheek én een inhoudelijk plan van aanpak dat is afgestemd met de bibliotheek en betrokken sociale en culturele partners. Op basis hiervan verzoekt de PvdA in 2019 te komen tot een onderbouwd voorstel voor financiering van de bibliotheek in de komende jaren. En vooruitlopend op die plannen nog geen bezuinigingen te realiseren.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226556&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226560&size=160x600&promo_sizes=120x600&promo_alignment=center&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9768107&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226548&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226558&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>