Antoniushove in Leidschendam moet mogelijk dicht (foto: Michel Groen).
Antoniushove in Leidschendam moet mogelijk dicht (foto: Michel Groen).

Antoniushove mogelijk helemaal dicht

Actueel 7.920 keer gelezen

Leidschendam - Het bestuur van HMC (Haaglanden Medisch Centrum) heeft naar aanleiding van het nieuws in de media dat HMC Bronovo en HMC Antoniushove mogelijk dichtgaan een verklaring opgesteld. Daarin is te lezen dat: 'Op dit moment wordt gewerkt aan een plan met daarin een aantal mogelijke toekomstscenario's voor de lange en korte termijn.'

Onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer optimalisatie van processen en zorgpaden, huisvesting en kwaliteit. 'Met behoud van kwaliteit van de zorg voor patiënten wordt vooral gekeken naar de best mogelijke en betaalbare inzet van de diverse locaties en de thematische concentratie van het zorgaanbod.'

Het bestuur zegt dat het de komende weken gaat praten met vertegenwoordigers van 'patiënten, medewerkers, verwijzers en zorgverzekeraars'. Zij moeten samen de toekomst van HMC vormgeven. 'Naar verwachting zal eind januari besluitvorming plaatsvinden over de te kiezen richting.'

Mogelijk één vestiging
Een van die scenario's is het overhouden van één vestiging. Logischerwijs is dat Westeinde. In dat geval sluiten Bronovo en Antoniushove. Die vestigingen zouden ook kunnen openblijven als dagziekenhuis, waar niet meer wordt geslapen en nauwelijks geoperereerd. Alleen de poliklinieken blijven dan open.

In 2015 fuseerden Medisch Centrum Haaglanden MCH (dat was ontstaan uit een fusie van de katholieke ziekenhuizen Westeinde en Sint Antoniushove) en Bronovo-Nebo (een fusie uit 1972 van Bronovo Ziekenhuis en verpleeghuis Nebo). In 2016 werd de nieuwe naam Haaglanden Medisch Centrum, HMC.

Antoniushove werd volledig uitgekleed en ook de spoedpost ging dicht. Wel werd een splinternieuw kankerbehandelcentrum in gebruik genomen. Maar ook dat biedt kennelijk geen garantie voor het voortbestaan van het Leidschendamse ziekenhuis (DJ).

Uit de krant