Hans Middendorp fractievoorzitter Algemene Waterschapspartij Delfland | HetKrantje-Online.nl
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226556&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo hetkrantje-online.nl
Voor de waterschapsverkiezingen van 20 maart, tegelijk met de Provinciale Statenverkiezing, is Dr. ir. Hans Middendorp uit Voorburg lijsttrekker voor de Algemene Waterschapspartij Delfland (foto/tekst: Dick Janssen).
Voor de waterschapsverkiezingen van 20 maart, tegelijk met de Provinciale Statenverkiezing, is Dr. ir. Hans Middendorp uit Voorburg lijsttrekker voor de Algemene Waterschapspartij Delfland (foto/tekst: Dick Janssen).

Hans Middendorp fractievoorzitter Algemene Waterschapspartij Delfland

  •   272 keer gelezen   Actueel

Voorburg - Hans Middendorp (60) was ruim 10 jaar geleden een van de initiatiefnemers / oprichters van de landelijke Algemene Waterschaps Partij (AWP) en is nog altijd vicevoorzitter van de partij. Voor de waterschapsverkiezingen van 20 maart, tegelijk met de Provinciale Statenverkiezing, is Dr. ir. Hans Middendorp uit Voorburg lijsttrekker voor de Algemene Waterschapspartij Delfland.

Middendorp is in Wageningen afgestudeerd als visbioloog, en heeft nu een adviesbureau voor programma-management voor watermanagement en bodemverontreiniging. Vanuit zijn deskundigheid is hij actief geworden in de wereld van de waterschappen. "Vooral vanwege mijn passie voor water, want er staat maar een bescheiden onkostenvergoeding tegenover", laat hij weten.

"Het is niet vanzelfsprekend dat we hier droge voeten houden", vervolgt Middendorp. "Je hebt bijvoorbeeld de klimaatverandering waardoor het bij neerslag meer regent per uur en dat water moet weg kunnen. Het riool vergroten is veel te duur, dus moet hemelwater worden opgevangen in parken, tuinen en grote waterbergingen zoals er nu een in de Nieuwe Driemanspolder wordt aangelegd. Daarnaast heb je stijging van het zeewaterpeil en bodemdaling. Waterschappen zorgen dat de dijken hoog genoeg blijven en regelen het waterpeil."

De waterschappen zorgen ook voor zuivering van het rioolwater. Om dit zo natuurlijk mogelijk te doen, wordt gebruik gemaakt van bacteriën. Ook houdt Delfland zich bezig met natuurbeheer in, op en rond het water. Middendorp: "Mensen willen graag vissen, varen, wandelen en verblijven op en rond het water en de waterschappen werken aan het groener maken van de leefomgeving door deze aantrekkelijker te maken voor bijzondere planten, dieren en insecten. Daarbij is er ook aandacht voor de verbetering van de waterkwaliteit. Er is veel vervuiling, onder meer ook door bestrijdingsmiddelen, medicijnen en drugs, wat uit het water geweerd moet worden."

De Algemene Waterschapspartij Delfland zet tevens in op het terugwinnen van grondstoffen uit afvalwater. "Fosfaat uit afvalwater kan direct worden gebruikt als kunstmest", zegt Middendorp. "En wc-papier kan worden hergebruikt als papiervezel, bijvoorbeeld voor het produceren van licht asfalt. Het is zonde om dat allemaal naar de verbrandingsoven te sturen. Daarnaast kun je ook gebruik maken van de warmte/energie in rioolwater. Allemaal zaken die bevorderlijk zijn voor de duurzaamheid."

Velen onderschatten het belang van de waterschappen. Medewerkers van de waterschappen werken 24 uur per dag aan het water. Iedereen betaalt mee aan al dat waterwerk. Door te stemmen kan men meebepalen hoe uw belastinggeld precies wordt besteed. Huishoudens in Delfland betalen bijvoorbeeld echt teveel waterschapsbelasting, vindt Middendorp. Daarom roept hij iedereen op om op 20 maart te gaan stemmen. Een deel van Leidschendam overigens onder het Hoogheemraadschap van Rijnland, aangezien de landscheiding tussen Rijnland en Delfland over de sluisjes en de Damlaan loopt.

Er moeten 21 leden worden gekozen voor de algemene besturen van de Hoogheemraadschappen van Delfland en Rijnland, die uit 30 personen bestaan. Daarvan zijn er negen zetels reeds toegewezen aan bedrijven, boeren (eigenaren van onbebouwde grond) en eigenaren van natuurterreinen.

De AWP gaat de verkiezingen in met de slogan: 'AWP niet politiek wel deskundig'. "Want wij vinden dat juist mensen met betrokkenheid en kennis van water aan het stuur moeten zitten bij de waterschappen", geeft Middendorp aan. "De AWP onderscheidt zich hiermee van de traditionele landelijke politieke partijen. We doen ook alleen mee aan de waterschapsverkiezingen."

Half februari start de campagne voor de verkiezingen. Middendorp deelt dan AWP-folders uit bij de winkelcentra Julianaplein en Leidsenhage. Meer info is te vinden op de websites van de hoogheemraadschappen (www.hhdelfland.nl en www.rijnland.net) en www.STEMAWP.nu.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226556&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9768107&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226558&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>