(Foto: Inge Koot)
(Foto: Inge Koot)

Waarom gaat wethouder op studiereis naar Spanje?

Actueel 514 keer gelezen

Leidschendam-Voorburg - De fractie van GBLV/Gemeentebelangen vraagt zich af wat het doel is van de reis die wethouder Nadine Stemerdink in april gaat maken naar Malaga. 

De reis wordt georganiseerd door VSG (Vereniging Sport en Gemeente). Op de website is te lezen dat de reis onder andere als doel heeft kennis nemen van de wijze waarop buiten Nederland sport, bewegen en sportieve recreatie georganiseerd wordt.  Malaga wil de meest vitale stad van Spanje worden met sport als middel. GBLV-raadslid Freek Steutel vraagt het college of dit ook een doelstelling is van de gemeente Leidschendam-Voorburg. "Waar staat dit dan omschreven in het college programma?" Steutel wil een onderbouwing en motivatie ontvangen van wethouder Stemerdink hoe nut en noodzaak van deze reis zich verhouden tot de volgens de wethouder Financiën noodzakelijke bezuinigingen?
 

Uit de krant