Dambelang kijkt gespannen uit naar bespreking parkeerproblematiek | HetKrantje-Online.nl
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226556&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo hetkrantje-online.nl

Dambelang kijkt gespannen uit naar bespreking parkeerproblematiek

  •   292 keer gelezen   Actueel

Leidschendam - Voor de inwoners en ondernemers van Leidschendam vindt er dinsdag 12 maart een belangrijke raadsvergadering plaats. De Parkeerbalans en Parkeermaatregelen Leidshendam Centrum staat weer op de agenda. "Besluit de raad om de parkeerproblemen definitief op te lossen of valt het doek finaal voor het zo geplaagde stukje gemeente?"

DamBelang is een groeiende groep bewoners, ondernemers en belanghebbenden welke zich hebben verenigd om de belangen van het Damcentrum en Leidschendam-Zuid te behartigen. Zij hebben de hoop dat het nieuwe college de problemen ziet, begreep en er echt iets aan wil gaan doen. 

Nu het eindelijk zover is dat er knopen doorgehakt gaan worden zijn de inwoners en ondernemers dan ook erg gespannen over wat er gaat gebeuren. "DamBelang was heel blij met het coalitieakkoord dat we na de formatie in ontvangst hebben mogen nemen," zegt Leon de la Croix. "De voormalige coalitie ontkende dat er problemen waren en kwam ook niet met echte oplossingen. Alhoewel sommige partijen gelukkig nu wel anders naar de zaken kijken. Met name D'66 en GBLV hebben zonder taboes opnieuw naar de situatie gekeken. Het coalitieakkoord bruist van de ideeën die in onze ogen kunnen werken. We gaan nu zien hoe dit uitpakt voor het parkeren in het Damcentrum en Leidschendam-Zuid. De plannen voor de extra oeververbinding zien er ook goed uit."


Kritiek
Toch klinkt er vanuit Leidschendam veel kritiek op de huidige plannen van het college. Het invoeren van een blauwe zone in de garage zou volgens het college ook draagvlak binnen de klankbordgroep Parkeerbeleid Leidschendam Centrum hebben en kon volgens het college op veel steun rekenen tijdens de inloopbijeenkomst op 30 januari. Betrokkenen hebben hier toch een hele andere beleving bij. 

"In de klankbordgroep is hier helaas niet over gesproken. De raad wordt door de wethouder onjuist geïnformeerd over het participatieproces. Zo zou er ook in de bijeenkomsten veelvuldig gesproken zijn over maatregelen die genomen kunnen worden om de parkeerdruk te verlagen. Ook dit is feitelijk onjuist. We zijn alleen maar bezig geweest om fouten uit de rapportages te halen. Van een echt participatieproces is ook geen sprake," laten diverse leden van de klankbordgroep weten.


Raadsenquête
Ook op de bijeenkomst van 30 januari was men erg gereserveerd over het plan van de blauwe zone. Temeer omdat de voorwaarden van zo'n zone volledig onbekend bleken te zijn. Daarnaast is de klankbordgroep unaniem van mening dat het toevoegen van extra parkeerplaatsen de enige echte oplossing is. Wel viel op dat de oproep tot het houden van een raadsenquête door veel inwoners ondersteund wordt. "Diverse partijen in de raad hebben al aangegeven een raadsenquête te willen houden. Er komen nog veel bouwplannen aan. We moeten leren van de fouten uit het verleden. De raad mag nooit meet met de rug tegen de muur gezet worden. De inwoners mogen ook nooit meer het kind van de rekening worden." 


Spelletje monopoly
De raad heeft het college opgeroepen te kijken naar het toevoegen van parkeerplaatsen onder het plan Leytsche Hof. Hierop heeft het college ontwikkelaar Schouten de Jong/BPD gevraagd te bekijken of het mogelijk is extra openbare parkeerplaatsen toe te voegen aan de bouwplannen. Bij bouwplan Leytsche Hof blijkt het mogelijk om 102 openbare parkeerplaatsen toe te voegen, voor een prijs van € 6,2 miljoen. Bouwplan Damlaan/Rijnlandstraat is nog niet in ontwikkeling, waardoor er nog geen uitspraak over gedaan kon worden. Daarnaast is ook naar bouwplan Rijnlandstraat Noord gekeken. Hier blijkt het mogelijk om 42 openbare parkeerplaatsen toe te voegen, voor een prijs van € 2,7 miljoen.


Volgens De la Croix zijn dit ook bizarre bedragen. "Het is altijd makkelijk monopoly spelen als je alle straten in je bezit hebt en met huizen en hotels hebt volgebouwd. Ik ga ervanuit dat de wethouder de offertes heeft laten controleren door een onafhankelijk partij. Indien dit niet zo is dan moet dat alsnog gebeuren. Transparantie is vereist. Dan pas kan de raad een echte afweging maken."


Inwoners en ondernemers onderstrepen dat het belangrijk is dat er geen onomkeerbare besluiten genomen worden voordat alle maatregelen die genomen worden uitgebreid in de praktijk geëvalueerd zijn. Als blijkt dat er met een blauwe zone niet het gewenste effect behaald wordt moeten er nog alternatieven beschikbaar zijn.


"Of de maatregelen gaan helpen zullen we zien. Misschien helpt het. Misschien niet. Er moeten sowieso plekken bij. Het Damcentrum verdient het om vanaf nu positief in het nieuws te komen. Als we het parkeerprobleem oplossen en de bereikbaarheid verbeteren door een extra oeververbinding, kunnen we tevreden naar de toekomst kijken. DamBelang kan zichzelf dan wegens succes opheffen. Wij zijn er klaar voor!"


 


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226556&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226560&size=160x600&promo_sizes=120x600&promo_alignment=center&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9768107&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226548&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226558&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>