Strijd voor speelplek Gravin Catharinalaan | HetKrantje-Online.nl
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226556&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo hetkrantje-online.nl
Bram van Popering te midden van bewoners van de Gravenwijk op de speelplek die voor de bewoners speelplek moet blijven (foto: pr GBLV).
Bram van Popering te midden van bewoners van de Gravenwijk op de speelplek die voor de bewoners speelplek moet blijven (foto: pr GBLV).

Strijd voor speelplek Gravin Catharinalaan

  •   578 keer gelezen   Actueel

Leidschendam - De Gravin Catharinalaan, als centrum van de Gravenwijk (Prinsenhof laag) in Leidschendam, heeft na het slopen van het kleine schoolgebouwtje in 2013 er een (tijdelijk) speeltuintje voor in de plaats gekregen. En net nu dit speeltuintje als een geliefde plek voor jong, ouder en grootouder niet meer is weg te denken, heeft de gemeente het plan opgevat de grond te verkopen en te laten bebouwen.

De noodkreet van een bewoonster daarover was voor fractievertegenwoordiger Bram van Popering van GBLV reden om onderzoek te doen naar de opvatting van de bewoners van de Gravenwijk over de speelplek. De uitkomst was duidelijk: van de 256 ondervraagden was een meerderheid van ruim 96% tegen bebouwing en voor het behoud van het speeltuintje. Het liefst natuurlijk in opgeknapte vorm.

Het merendeel van de bewoners was klip en klaar: "Wij zitten niet op bebouwing te wachten, of welke maatschappelijke voorziening dan ook in ons parkje". De opvatting van de bewoners sluit aan bij het gemeentelijke Speelruimteplan waarin wordt gepleit voor een duidelijk herkenbare formele speelvoorziening in de directe omgeving. Het speeltuintje aan de Gravin Catharinalaan voldoet hier volledig aan en is bovendien het enige dat deze wijk rijk is.

Voor de GBLV-fractie was de uitkomst van het onderzoek in ieder geval aanleiding om te kiezen voor de speelplek. Van Popering: "We hebben daarvoor een initiatiefvoorstel ingediend bij de gemeenteraad en die is nu aan zet."


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226556&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226558&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>