Subsidieaanvragen gericht op samenwerken | HetKrantje-Online.nl
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226556&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo hetkrantje-online.nl
Wethouder Jan-Willem Rouwendal wil maatschappelijke partners uitdagen tot samenwerken (archieffoto)
Wethouder Jan-Willem Rouwendal wil maatschappelijke partners uitdagen tot samenwerken (archieffoto)

Subsidieaanvragen gericht op samenwerken

  •   117 keer gelezen   Actueel

Leidschendam-Voorburg - Subsidieaanvragen van maatschappelijk partners, zoals woonzorgcentra, welzijns- en gezondheidsorganisaties en culturele instellingen, worden niet meer individueel ingediend, maar partners gaan met elkaar aan tafel om hun aanbod rond een bepaald thema op elkaar af te stemmen. Zij dienen vervolgens gezamenlijk een subsidieaanvraag in.

Deze nieuwe subsidiestrategie wil de gemeente invoeren om partners in het sociaal domein nog meer ruimte te geven voor hun expertise en hun aanbod aan inwoners vorm te geven. Partners worden gevraagd om samen na te denken over voorzieningen onder meer op het gebied van opgroeien en opvoeden, ontwikkeling van (basis)vaardigheden en talenten, een levendige leefomgeving en (financiële) zelfredzaamheid.

Wethouder Jan-Willem Rouwendal: ,,Maatschappelijk partners staan dicht bij onze inwoners. Door hen bij elkaar aan tafel te brengen en ze gezamenlijk verantwoordelijk te maken voor een bepaald vraagstuk, willen wij onze partners uitdagen tot samenwerken, initiatief en innovatie. Hierdoor ontstaat er meer vrijheid en ruimte voor partners om hun expertise in te zetten en invulling te geven aan een aanbod dat nog dichter bij de behoefte van onze inwoners staat."

Pilot-tafel lhbtqi+
De afgelopen periode zijn COC Haaglanden, stichting Sport & Welzijn, Bibliotheek aan de Vliet, Woej en stichting iDb samen aan de slag gegaan rond de pilot-tafel 'Ruimte voor verschillen'. Hun opdracht is om lhbtqi+-acceptatie en anti-discriminatie nog beter op de agenda te zetten. De eerste resultaten zijn al zichtbaar. Partners die afzonderlijk de middelbare scholen in de gemeente bezoeken om hen te vertellen over anti-discriminatie en lhbtqi+ hebben bijvoorbeeld afgesproken om het lesmateriaal en de momenten waarop ze de scholen bezoeken op elkaar af te stemmen. Op die manier  kunnen ze leerlingen een compleet verhaal bieden en wordt de boodschap versterkt. Bovendien wordt de voorlichting beter over de scholen verdeeld en wordt overlap voorkomen.

Met elkaar hebben de organisaties een uitvoeringsplan gemaakt waarin zij een voorstel doen voor activiteiten en verdeling van financiële middelen. Het college van burgemeester en wethouders heeft inmiddels ingestemd met deze gezamenlijke subsidieaanvraag.

Subsidieverordening
Om de nieuwe subsidiestrategie mogelijk te maken, is er een nieuwe subsidieverordening nodig. Deze ligt momenteel voor bij de raad, die er 7 mei over besluit. Als de raad instemt met de voorgestelde systematiek, gaan de subsidietafels halverwege mei van start.

Om de bestaande subsidiepartners als eerste gelegenheid te geven om hun werk binnen de gemeente te continueren, worden de tafels in het eerste jaar in eerste instantie alleen voor hen opengesteld. Andere organisaties kunnen voor het subsidiejaar 2020 wel door de subsidietafel worden uitgenodigd, als de partners aan tafel denken dat deze nieuwe organisatie een aanvulling op hun expertise of aanbod kan bieden. Voor het subsidiejaar 2021 worden de tafels open gesteld voor alle aanbieders die interesse hebben.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226556&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226560&size=160x600&promo_sizes=120x600&promo_alignment=center&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9768107&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226548&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226558&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>