Woningbouw en speelplek op Gravin Catharinalaan | HetKrantje-Online.nl
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226556&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo hetkrantje-online.nl
Bewoners van de Gravenwijk op de speelplek die voor de bewoners speelplek moet blijven (foto: pr GBLV).
Bewoners van de Gravenwijk op de speelplek die voor de bewoners speelplek moet blijven (foto: pr GBLV).

Woningbouw en speelplek op Gravin Catharinalaan

  •   422 keer gelezen   Actueel

Leidschendam - Het college van burgemeester en wethouders wil in de Gravenwijk Leidschendam, op de locatie Gravin Catharinalaan, woningbouw voor ouderen plegen en een speelruimte creëren.  

Op deze locatie heeft tot 2013 een schoolgebouw gestaan. Na sloop is hier een tijdelijke speelplek gemaakt tot grote vreugde van omwonenden. Toen bekend werd dat de gemeenten deze grond wilde verkopen en er woningbouw plaats zou gaan vinden is GBLV/Gemeentebelangen samen met de omwonenden in actie gekomen. Zij hebben een initiatiefvoorstel ingediend waarin zij de gemeente opriepen de speelruimte en het groen te behouden. 

Het initiatiefvoorstel onderschrijft het voornemen van de gemeente om de speelruimte in de Gravenwijk te verbeteren. Het college zal in 2021 in het zuidelijk deel van de Gravenwijk in overleg met bewoners een natuurlijke speelplek realiseren. Gezien de grote en urgente vraag naar woningen voor ouderen en speciale doelgroepen wil het college vragen om door te mogen gaan met het onderzoek of de locatie Gravin Catharinalaan 1 voor een dergelijk programma geschikt is. Zij denkt hierbij aan een combinatie van bebouwing, groen en speelruimte. Het inpassen en opknappen van de speeltuin kan hier onderdeel van zijn. De uitgangspunten voor de invulling van de locatie worden in samenspraak met bewoners opgesteld. Hiermee verwacht het college aan alle belangen tegemoet te komen en de locatie een nieuwe duurzame invulling te geven.
 


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226556&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226558&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>