Raadsleden gebaat bij meer duidelijkheid | HetKrantje-Online.nl
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226556&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo hetkrantje-online.nl
De gemeenteraad bijeen (foto: Ap de Heus).
De gemeenteraad bijeen (foto: Ap de Heus).

Raadsleden gebaat bij meer duidelijkheid

  •   207 keer gelezen   Actueel

Leidschendam-Voorburg - Raadsleden in Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg worden overstelpt met informatie. Zij moeten in complexe zaken snel hun positie bepalen. Hierdoor is het lastig voor hen tot de goede keuzes te komen. De Rekenkamercommissie van de vier gemeenten deed er onderzoek naar en biedt de raadsleden enkele concrete verbetersuggesties.

Uit het onderzoek komt naar voren dat het bepalen van de hoofdlijnen van het beleid voor veel raadsleden vaak een worsteling is. De Rekenkamercommissie begrijpt dit en heeft raadsleden verbetersuggesties aangereikt om de hoofdlijnen van beleid te kunnen bepalen.

Allereerst zijn de raadsleden gebaat bij meer duidelijkheid. Duidelijkheid over de momenten in een jaar waarop gesproken wordt over de hoofdlijnen van beleid. Maar ook duidelijkheid over de informatie. Deze moet tijdig beschikbaar zijn en zich meer toespitst op de hoofdlijnen van beleid. De gewenste duidelijkheid kan geleverd worden door de griffiers; de ambtenaren die de gemeenteraad ondersteunen. Daarom adviseert de Rekenkamercommissie aan de raadsleden om de griffiers om specifieke ondersteuning te vragen.

Verder zijn raadsleden in Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg gebaat bij het gebruikersvriendelijker maken van het raadsinformatiesysteem. Dit is een computersysteem waarop de gemeenten openbare informatie beschikbaar stellen over de besluitvorming. Raadsleden in Voorschoten zouden zich verder kunnen bekwamen in het bepalen van prioriteiten in debatten. De Rekenkamercommissie adviseert de gemeenteraden de verbetersuggesties over te nemen. Dit helpt hen tot goede keuzes en acties te komen.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226556&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9768107&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226558&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>