Bijna net zoveel tegenstanders als voorstanders van extra brug | HetKrantje-Online.nl
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226556&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo hetkrantje-online.nl
Ter hoogte van de Overgoo zou een extra brug moeten komen vinden de voorstanders van een brug. De tegenstanders denken dat die alleen  maar het probleem verplaatst (foto: DJ).
Ter hoogte van de Overgoo zou een extra brug moeten komen vinden de voorstanders van een brug. De tegenstanders denken dat die alleen maar het probleem verplaatst (foto: DJ).

Bijna net zoveel tegenstanders als voorstanders van extra brug

  •   694 keer gelezen   Actueel

Leidschendam-Voorburg - De gemeente laat, ondanks andere onderzoeken die aangaven dat een extra brug weinig meerwaarde heeft en selectieve door/toegang een betere en goedkopere optie zou zijn, nogmaals onderzoek doen. De resultaten zouden met de Kerst bekend moeten zijn, waarna er (eindelijk) een definitief besluit zal worden genomen.

Ook Het Krantje was wel benieuwd naar de mening van de inwoners en ondernemers van Leidschendam en liet het burgerpanel: TipLeidschendamVoorburg.nl onderzoek doen. In totaal 431 deelnemers werden geraadpleegd.

Uit het onderzoek blijkt dat de overgrote meerderheid (91%) van de geraadpleegden met name last heeft van de drukte bij de sluis in Leidschendam. Op de stelling 'Een extra brug over de Vliet is wenselijk' antwoordt in totaal 43% van de respondenten: '(zeer) mee eens'. In totaal antwoordt 41% van de respondenten: '(zeer) mee oneens'. Het meest gekozen antwoord (31%) is: 'Zeer mee oneens'. Dat betekent dat het aantal voor- en tegenstanders van een extra brug ongeveer gelijk is. Daarnaast staat 13% van de ondervraagden er neutraal tegenover en 4% 'weet het niet'.

Voorstanders
Op de vraag Kunt u toelichten waarom u voorstander bent voor een extra brug over de Vliet?' antwoordt 83% van de respondenten: 'Zorgt voor ontlasting van verkeer op andere bruggen'.

Velen noemen ook het nieuwe winkelcentrum Mall of the Netherlands als reden dat die extra brug er zou moeten komen. 'Die zou het verkeer beter spreiden en Leidschendam bereikbaar houden met de toekomstige plannen qua Mall en huizenbouw' en 'Hou rekening met het toenemen van het verkeer de komende jaren, mede vanwege de jaarlijks honderdduizenden verwachte bezoekers van de Mall' en 'Als je geen rekening houdt met de verkeerstoename, wordt heel Leidschendam-Voorburg één groot verkeersinfarct'.

'Zorg er bovendien voor dat de automobilisten die de Sluisbrug gebruiken, maar niet in Leidschendam-centrum hoeven te zijn, via de extra brug de Vliet over kunnen steken. Eén autobrug is gewoon te weinig. De brug die er nu is bij de Damlaan wordt vaak gebruikt en is vaak open i.v.m. pleziervaart. Zeker omdat het steeds voller wordt gebouwd lijkt het zaak om dit deel van Leidschendam te gaan ontlasten met een extra brug.'

Ook in Voorburg zijn er mensen die graag een extra brug zouden willen zien: 'De Wijkerbrug MOET ontlast worden; daar worden meerdere keren per dag de regels en grenzen overschreden. We hebben ernstige behoefte aan meer oversteekmogelijkheden. Men voorkomt daarmee onnodige irritatie en ook veel te veel fijnstof op een leefbare plek.'

Tegenstanders
Op vraag 'Kunt u toelichten waarom u tegenstander bent voor een extra brug over de Vliet?', antwoordt 79% van de respondenten: 'Het zorgt voor meer (sluip)verkeer'. Inwoners die tegen een extra brug zijn menen dat nog een brug alleen het probleem zou verplaatsten. 'Er is te veel verkeer dat door de gemeente moet en de wegen zijn daar te smal voor' en 'Het lost het probleem niet op en geeft druk in andere wijken. Bovendien kost het bizar veel geld en verbindt die feitelijk alleen de Westvlietweg met het Oosteinde.' Een positieveling beweert dat het probleem zichzelf oplost 'omdat binnenkort (?) de Rotterdamsebaan en de Rijnlandroute beschikbaar komen'. Anderen verwijzen naar eerdere onderzoeken. 'Die hebben uitgewezen dat een extra brug geen oplossing biedt voor het Damcentrum en ook leidt tot meer verkeer in andere wijken. We moeten de auto juist moeten laten staan en kiezen voor OV. Daarin investeren is vele malen wenselijker!'

Op de stelling 'Selectieve toegang is een goede optie om het sluipverkeer tegen te gaan' antwoordt in totaal 50% van de respondenten: '(zeer) mee eens'. In totaal 33% van de respondenten: is het er '(zeer) mee oneens'.

Wilt u ook meepraten met het burgerpanel; meld u aan op TipLeidschendamVoorburg.nl. Hier kunt u ook de (oudere) onderzoeksresultaten vinden.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226556&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9768107&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226558&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>