Logo hetkrantje-online.nl
VVD'er Arnold Brans ziet graag seniorenwoningen in combinatie met groen en een speelplek verschijnen op deze locatie (Foto: Inge Koot)
VVD'er Arnold Brans ziet graag seniorenwoningen in combinatie met groen en een speelplek verschijnen op deze locatie (Foto: Inge Koot)

'De VVD is niet tegen een speelplek aan Gravin Catharinalaan'

  •   227 keer gelezen   Actueel

Leidschendam - "Wat mij stoort is dat er gesuggereerd wordt dat wij tegen een speelplek zijn aan de Gravin Catharinalaan in Leidschendam", is de reactie van VVD-raadslid Arnold Brans op het artikel van twee weken geleden in het Krantje. "Wij willen dat het oorspronkelijke plan van het college uitgevoerd wordt wat betekent dat zij gaan onderzoeken of de locatie Gravin Catharinalaan 1 geschikt is voor woningen voor ouderen in combinatie met groen en een speelplek."

Volgens GBLV/Gemeentebelangen vinden de coalitiepartijen VVD, PvdA, CDA en CU-SGP het groen en de speelplek belangrijk, maar het bouwen nog belangrijker. "Met deze suggestie ben ik het niet eens. Op de grond waar nu een speeltuin is stond tot 2013 een school. Deze school is afgebroken en de speeltuin in de huidige vorm was van tijdelijke aard. Het college wil nu onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor een combinatie van seniorenwoningen, groen en spelen. Er is een enorme behoefte aan woningen voor ouderen. Daarover zijn wij het eens met z'n allen maar als het in de buurt komt roepen we al snel 'not in my backyard'. Laat het college eerst het onderzoek doen en wellicht is er ruimte genoeg voor een nog veel mooiere speeltuin."

De Gravin Catharinalaan, als centrum van de Gravenwijk (Prinsenhof laag) in Leidschendam, heeft na het slopen van het kleine schoolgebouwtje in 2013 er een (tijdelijk) speeltuintje voor in de plaats gekregen. Logischerwijs is het speeltuintje een geliefde plek voor jong, ouder en grootouder. Het ligt op een mooie rustige locatie. De grond is van de gemeente en zij wil de grond verkopen en laten bebouwen.

Dit veroorzaakte veel onrust onder omwonenden. Voor fractievertegenwoordiger Bram van Popering van GBLV was dit reden om onderzoek te doen naar de opvatting van de bewoners van de Gravenwijk over de speelplek. De uitkomst was te voorspellen: een ruime meerderheid is tegen bebouwing en voor het behoud van het speeltuintje. Het liefst natuurlijk in opgeknapte vorm.

Voor de GBLV-fractie was de uitkomst van het eigen onderzoek aanleiding om te kiezen voor de speelplek en heeft hiertoe een initiatiefvoorstel ingediend bij de gemeenteraad. CDA en GroenLinks dienden een motie in om het onderzoek naar de invulling van de locatie - groen met speelruimte, mogelijk in een combinatie met beperkte bebouwing - pas in 2021 op te pakken. En dit dan doen in samenspraak met bewoners van de wijk. Het initiatiefvoorstel en de motie zijn beide weggestemd. 
Arnold Brans: "Wij willen dat het college een onderzoek gaat starten. Niet pas over twee jaar maar nu. Het initiatiefvoorstel van GBLV heeft geleid tot een heleboel commotie maar uiteindelijk zijn we terug bij af."
 

Meer berichten