Logo hetkrantje-online.nl

Gemeente telt 275 monumentale bomen

  •   161 keer gelezen

Leidschendam-Voorburg - 275 Bomen in de gemeente zijn aangewezen als gemeentelijk groenmonument. Hiervan zijn er 45 in particulier bezit. De eigenaren van de particuliere bomen worden hierover nog geïnformeerd. Zij worden financieel ondersteund voor 50% van de totale kosten om de boom in stand te houden. 

Met name oude grote bomen dragen bij aan CO2 vastlegging, het filteren van fijnstof, het produceren van zuurstof en het matigen van temperatuurextremen (zoals de hoge temperaturen van deze zomer en de afgelopen zomer). Ze verbeteren dus het stadsklimaat. Ook bieden ze een schuilplaats aan vogels en insecten en zijn dus belangrijke voor de biodiversiteit. 

Hoe groter een boom, hoe meer deze aan voorgenoemde zaken bijdraagt. Het is daarom belangrijk erg zuinig te zijn op dit soort oude grote bomen. Daarom wil het college deze 275 bomen voorlopig aanwijzen als gemeentelijk groenmonument. Een deel van de 45 particuliere bomen zijn door de boomeigenaren zelf aangedragen. Het college wil de eigenaren van particuliere bomen ondersteunen bij het zo lang mogelijk in stand houden van deze gemeentelijke groenmonumenten. Naast een financiële bijdrage worden deze particulieren ondersteund met kennis en kunde. 
 

Meer berichten