De irritaties lopen op aan de Stompwijkseweg. (foto Het Krantje)
De irritaties lopen op aan de Stompwijkseweg. (foto Het Krantje)

Blog: Stompwijkseweg blijft een puinhoop

Blog 12 keer gelezen

Wie dit weekeinde wil gaan fietsen op de zonnige Stompwijkseweg moet er rekening mee houden dat er gevaarlijke situaties ontstaan. Ondanks allerlei toezeggingen vanuit de gemeente is het hier nog steeds een grote puinhoop. Niet alleen het vele vrachtverkeer blijft een probleem, maar ook het wegdek wordt steeds slechter. Daar komt bij dat de ergernissen toenemen, zowel bij automobilisten als de bewoners. De middelvingers en gebalde vuisten zijn dan ook steeds vaker waarneembaar.

Door Bart Bakker

Op het moment dat er straks echt een ernstig ongeluk gebeurt, dan zegt men: ‘hadden we er maar iets aan gedaan’.

Opvallend is dat het College denkt een oplossing te hebben gevonden. Men gaf onlangs in een raadsvergadering aan dat de Stompwijkseweg aan weerszijden fietsstroken krijgt, waardoor het gemotoriseerd verkeer op het midden van de weg rijdt. Vanaf huisnummer 29 tot aan de Kniplaan gaat voor vrachtverkeer vanaf 3,5 ton eenrichtingverkeer gelden in de richting van Stompwijk, in combinatie met cameratoezicht. Agrarisch verkeer wordt hiervan vrijgesteld. De zwakke weggedeelten aan de waterzijde van dit eerste deel van de Stompwijkseweg worden ter bescherming afgezet. Het op deze wijze instellen van eenrichtingverkeer sluit aan bij de uiteindelijk beoogde verkeerssituatie in Stompwijk en de aan te leggen verbindingsweg, waarbij het dorp zoveel mogelijk door zwaar verkeer ontzien moet worden”.

Deze visie van de verantwoordelijke wethouder dient op de ramen van de huizen aan de Stompwijkseweg te worden geplakt. Het staat namelijk volledig buiten de realiteit.

Tevens deelde het College mede: “De Adviesraad Stompwijk en lokale vertegenwoordigers van MKB Leidschendam-Voorburgen LTO-Noord hebben constructief meegedacht met de gemeente over oplossingen voor de problematiek van de Stompwijkseweg. Onlangs hebben zij een pakket mogelijke maatregelen op tafel gelegd, dat als volwaardig alternatief niet haalbaar is gebleken. Het College heeft met deze keuze echter de meest optimale situatie bereikt voor het wegdek en de kade van de Stompwijkseweg en voor de leefbaarheid van de kern Stompwijk”.

Dit betekent dat deze adviesorganen dus mede verantwoordelijk zijn. Een aantal ondernemers laat ‘off the record’ (want het blijft toch een dorp) weten dat de situatie hopeloos is en het vertrouwen in de plaatselijke politiek kwijt te zijn.

Mijn suggestie is daarom aan het College: wat dacht u van een gezellig fietstochtje door Stompwijk? Bijvoorkeur aan het begin van de ochtend of tijdens de spitsuren. Wel even bellen, want dat worden mooie foto’s en voorpaginanieuws…..

 

Uit de krant