Logo hetkrantje-online.nl
<p>Door: Ronald Lamping</p>

Door: Ronald Lamping

COLUMN

WILDERS

  •   keer gelezen   Column

U hoeft mij niets wijs te maken. Voel, dat dit stukje hoon gaat opleveren. Zal best. Ga toch mijn mond niet houden. Geen schijtlaars. Wat dan? Krijg genoeg van Geert Wilders. Behoorlijk genoeg.

Snap vrijheid van meningsuiting. Sta ik volledig achter. Een mening hebben kan nóóit ter discussie staan. Je hoeft het met die mening niet eens te zijn, deze zelfs laakbaar vinden. Blijft staan, dat ieder individu eigen opvattingen mág hebben. Hoe bedenkelijk soms ook.

Geldt ook voor Geert. Hij fulmineert tegen de Islam. Niet specifiek tegen moslims. Hij vindt dit geloof het kwaad, een gewelddadige religie. Dat draagt Geert jarenlang opzichtig uit. Zijn mening, al dan niet juist, blijft zijn opvatting. En dát is toegestaan volgens de hier heersende wetten.

Krijg er wel genoeg van. Zal uitleggen waarom. Vrije meningsuiting is een groot goed, dat we vooral moeten koesteren. Zeker met landen als Noord-Korea, Rusland en andre dictaturen in ons achterhoofd. Echter, dat doet Geert allang niet meer.

Geert heeft de vrije meningsuiting getransformeerd tot provocatie. Uitdagen, prikkelen, ophitsen. De houding van een dwarse kleuter, die geen spinazie wil eten. Geert maakt opzettelijk grievende en beledigende filmpjes. Zet de toon met opruiende en krenkende oneliners over de Islam om maar kiezers te binden. Tendentieus en kwalijk.

De scheidslijn tussen vrije meningsuiting en het beledigen van volksgroepen en hun geloof vervaagt bij Wilders. Hij blijft op zoek naar de grenzen van het betamelijke. Vaak gaat hij daar overheen. Onder applaus van zijn adepten, die in Geert de vertolker zien van hun vaak ongenuanceerde weerzin tegen het door Wilders geattaqueerde geloof.
Geert wordt al decennia beschermd. Moet ook! Je blijft van burgers en zeker politici af. Geen twijfel over mogelijk. Hoewel? Als je alsmaar uitdaagt, provoceert en bevolkingsgroepen tot op het bot beledigt, kun je natuurlijk een gekaatste bal terug verwachten. Zeker van fanatici. Ik vind het géén vrije meningsuiting meer, maar steeds vaker het opzettelijk tergen van medeburgers met een bepaalde overtuiging.

Brengt me op het precaire punt van ónze veiligheid. Zijn kabaal en aanzetten tot weerzin tegen die gemeenschap, brengt ons allen in gevaar. Het leidt tot een maatschappij, die constant op de hoede moet zijn voor wraakacties met afschuwelijke gevolgen.

Door al dat opruiende kabaal is ons land voor bezetenen en extremisten, een mogelijk doelwit voor wraak. Natuurlijk niet alleen de schuld van Geert. Wel draagt hij met z`n constante tarten bij aan een atmosfeer, die onschuldige burgers diep kan raken. Daarbij, beveiliging kost tientallen miljoenen, die we wel beter kunnen spenderen.

Geert mág zijn mening geven. Er is echter substantieel verschil tussen mening en belediging. Dat laatste doet hij. Nu draagt hij, gekozen door burgers, totáál niets bij aan het creëren van veilige levensomstandigheden voor ons burgers. Daarbij is zijn feitelijke (!) parlementaire inbreng nul. Geen partij gedoogt hem.

Geen idee, of u het met mij eens bent. Maakt mij niets uit. Maak er gewoon gebruik van. Van wat?

Vrije meningsuiting.

Meer berichten