Door: Ronald Lamping.
Door: Ronald Lamping.
COLUMN

HERHALING

Column 273 keer gelezen

Martin Luther King was de man van de herhaling. Eens stond ik stoer op de tegel, waarop hij plaatsnam toen hij herhaaldelijk zijn magische woorden uitkraaide: "I have a Dream".

Herhaling kán sterk zijn. Voor stukjesschrijvers vaak armoe. Soms zondig ik. Niet uit gemakzucht. Tekst genoeg voor ontelbare stukjes. Herhaling uit verbazing. Verwondering over iets onbegrijpelijks. Niet niveau King, gewoon nationaal of kleinburgerlijk lokaal.

Eerst rookverbod op schoolpleinen. Prima! Wel vragen. Heb honderden vergaderingen op alle niveaus meegemaakt. Je wisselt meningen en kennis uit. Tracht andere invalshoeken te implanteren. Uiteindelijk dient er een gedegen onderbouwd en nagenoeg dichtgetimmerd beleid uit voort te komen.

Geen gepaf op schoolpleinen, maar handhaving is moeilijk. Pleinen zijn vaak openbaar en niet omgeven door hekken met slot. Plan luidt dat er een 24/7 verbod komt. Kans op boete voor school! Een rector meldde, onderkoeld: "Hoe ga ik dat `s nachts handhaven? Rookpolitie?"

Simpele vraag, maar scherper dan een geslepen stiletto. Bij veel scholen is handhaven planologisch onmogelijk. Wat na schooltijd? Pleinwacht van 19:00 uur tot `s morgens 08:00 uur? Dit bedoel ik, zoveel onnozelheid na uren vergaderen. Ondoordacht en eigenlijk weerzinwekkend stom en kortzichtig.

Plots weten beleidsprutsers: "We moeten over die knelpunten praten met scholen!" Mijn hemel. Vraag me dan verbijsterd af, of die stuntels niet beter éérst (!) hadden moeten overleggen met schooldelegaties om er in consensus uit te komen met een hanteerbaar besluit? Vanuit ministerie kwam zelfs het lachwekkende idee struiken te plaatsen om het schoolplein te begrenzen. Hoofdschuddend denk ik: "Die staken op school zelf niets op!"

Dat geldt – nu míjn herhaling - in overtreffende trap voor het verkeersbeleid in ons dorp. Nu al 'alle hens aan dek' om verkeer gangbaar te houden en dagelijks het nijpend gebrek aan parkeerplaatsen in het Damcentrum. Bij Hoogvliet parkeerplaats sluiten zonder bruikbaar alternatief, want parkeergarage is bomvol. Slim! Daarbij het naderend Co2 file onheil van dat mega winkelcentrum. Vette pret! Jongens, op naar 'Lol of the Netherlands'.

Belangstellenden en belanghebbenden vergaderen zich het glazuur van de tanden en komen tot niets concreets. Lokale politici worden ook niet gehinderd door enige kennis van zaken en doortastend optreden.

Conclusie? Winkelcentrum ondergaat een spraakmakende metamorfose en er is schrijnend tekort aan parkeerplaatsen in het Damcentrum. De verantwoordelijken komen niet verder dan achteraf gepruttel in de marge. Ze gaven hun fiat aan het winkelcentrum en het schrappen van parkeerruimte. Zonder inzicht en plannen om nadelige gevolgen te tackelen. Nu opperen ze van alles. Goedkope en valse scoringsdrang.

Nogmaals! Eerst plannen maken, plannen bespreken, plannen eventueel (financieel) bijstellen en dán pas bouwen ten koste van parkeermogelijkheden. Nu mosterd-na-de-maaltijd-beleid door politieke amateurs. I Have a Dream, dat alles ooit goed komt. Vooralsnog geen mooie droom.

Een angstaanjagende nachtmerrie!

Uit de krant