Logo hetkrantje-online.nl
Door: Ronlald Lamping
Door: Ronlald Lamping
COLUMN

ROEKELOOS

  •   keer gelezen   Column

Wat zegt het woordenboek over roekeloos? Weet het eigenlijk wel. Toch opzoeken. Kan nooit kwaad. Kwaad ben ik toch al. Eigenlijk, furieus.

Lees, roekeloos is 'onbezonnen, niet op gevaar lettend' en 'doldriest, gevaarlijk, gewaagd, onbedachtzaam, onbesuisd, onverantwoord'. Komen op hetzelfde neer. Roekeloos is hoe dan ook, ongeoorloofd nalatig.

Als burger moet ik leven naar Grondwet en Wetboek van Strafrecht. Wat kort door de bocht, maar in essentie onze dagelijkse plicht. Rijd ik door rood, dan moet ik boeten. Steel ik, dan krijg ik straf. Zo simpel kán het zijn.

Vaak gecompliceerder delicten. Misdrijven, die verschillende invalshoeken kennen. Daar zijn rechters voor. Die absorberen de gegevens, toetsen deze aan de wet en komen overeenkomstig tot een uitspraak.

Weet, dat onze emoties en het naleven van de wet door rechters, vaak contradictoir zijn. In gewoon Nederlands, tegenstrijdig. Wie heeft niet een keer geërgerd gezegd, dat een dader van een vreselijk misdrijf levenslang opgeborgen moet worden. En dan heb ik het maar niet over het gebelgde "doodstraf voor die engerd".

Negentienjarige Fleur werd doodgereden. Door de 54-jarige Walter van W. Zulke ongelukken gebeuren. Kan u en mij ook overkomen. Even niet opletten, afgeleid worden of door een fout van het slachtoffer zelf. Allemaal even tragisch en een trauma voor het leven. Voor alle betrokkenen.

Walter van W. valt echter buiten deze categorie van de onvermijdelijke tragische samenloop van omstandigheden. Walter van W. racete met 160 km over een weg in de bebouwde kom. Gevolgd door zijn scheurende zoon. Fleur was kansloos toen ze bij een uitrit opdook. Op slag dood. Negentien jaar. Een verslagen gezin, desolaat in trauma achterlatend.

In hoger beroep werd de straf verlaagd van vier jaar naar drie jaar. (…) Verminderd, gereduceerd! De rechtbank acht niet bewezen, dat er sprake was van een straatrace tussen vader en zoon. Dus was roekeloosheid (!) niet te bewijzen. Even op een rij zetten. Je jakkert met 160 km door de bebouwde kom, rijdt een jonge vrouw dood, maar krijgt strafvermindering, omdat racen niet te bewijzen valt. Als vader, moeder en zusje van Fleur sterf je bij deze uitspraak ter plaatse mee.

Wij, burgers, die moeten leven naar de door ons opgelegde verkeerswetten en Grondwettelijke afspraken kunnen zo`n uitspraak niet bevatten. Geen sprake van roekeloos gedrag als je met bewezen 160 km door de straat scheurt. Fleur aan het begin van een ontluikend en verwachtingsvol leven, geknakt door een asociale idioot, die al eerder gestraft werd voor rijden onder invloed.

Ón-be-grij-pe-lijk! Oog om oog, tand om tand? In dit geval zeker. Rest de onvermijdelijke vraag wat de rechtbank bezielde. Géén roekeloos gedrag!!! Kan niet waar zijn. Wij, burgers, kunnen zoiets niet begrijpen. Hekelen deze rechtsgang en vervreemden ons er van. Ouders en zusje zijn kapot. Verbijsterd. Weet waarom. Om de irrationele uitspraak van de rechtbank. Hardvochtig naar nabestaanden, maar in het voordeel van die racende idioot. Rest de vraag, hoe je deze uitspraak van de rechtbank hoort te benoemen? Niet moeilijk.

Roekeloos!

Meer berichten