VEO in actie tijdens een veldwedstrijd (archieffoto).
VEO in actie tijdens een veldwedstrijd (archieffoto).

Nieuw clubgebouw voor VEO

Gemeente 18 keer gelezen

Voorburg - Korfbalvereniging VEO krijgt 2 ton van de gemeente voor het bouwen van een nieuw clubgebouw op sportpark Westvliet. De raadscommissie van maatschappelijke activiteiten ging maandag 25 november unaniem akkoord met het collegevoorstel. “Ik ben blij dat ik hier binnen de begroting geld voor vrij kan maken”, vertelt wethouder Gregor Rensen. Rensen oogst alle lof van de commissieleden voor de wijze waarop hij zich heeft ingezet voor het dossier buitensportaccommodaties.

DOOR INGE KOOT

Voor de verhuizing van Honk- en softbalvereniging Catch van sportpark Duivesteyn naar sportpark Westvliet heeft de gemeenteraad in mei dit jaar 700.000 euro beschikbaar gesteld. Op sportpark Westvliet is er met velden geschoven waardoor er ruimte voor Catch is ontstaan. De velden voor korfbalvereniging VEO zijn verplaatst.

Onderdeel van de verhuizing van Catch naar Westvliet is een eigen clubaccommodatie voor Catch. Het meest logische zou zijn dat Catch het gebouw van korfbalvereniging VEO, dat eigendom is van VEO, overneemt. Dit gebouw grenst namelijk aan het nieuw aan te leggen honk- en softbalveld. VEO zou dan een nieuw clubgebouw kunnen bouwen vlak bij de nieuwe korfbalvelden.

Het was de bedoeling dat de beide verenigingen dit zelf gaan bekostigen maar dat gaat VEO helaas niet lukken. Een nieuw clubgebouw dat voldoet aan de toegankelijkheidseisen en extra bergruimte biedt kost meer dan de korfbalvereniging had voorzien. Het nieuwe clubgebouw gaat 400.000 euro kosten. De korfbalvereniging telt ca. 300 leden en kan niet meer dan de helft van deze investering dragen.

Een gezamenlijk gebruik van het huidige clubgebouw door Catch en VEO zien beide verenigingen niet zitten. De gemeenteraad stelt nu 200.000 euro beschikbaar voor de bouw van een clubgebouw voor VEO omdat anders de verhuizing van Catch naar sportpark Westvliet in gevaar komt en er een probleem op sportpark Duivesteyn ontstaat.

Lees het volledige artikel in Het Krantje van deze week.

Uit de krant