Het ruiterstandbeeld van Corbulo aan de Pr. Bernhardlaan (foto: beeldbank gemeentearchief Den Haag).
Het ruiterstandbeeld van Corbulo aan de Pr. Bernhardlaan (foto: beeldbank gemeentearchief Den Haag).
HISTOISCHE LEVEN LANGS DE VLIET

Corbulo komt!

Historie 271 keer gelezen

Voorburg - Het beroemde Corbulo-standbeeld aan de Prinse Bernhardlaan staat hier nu bijna 60 jaar. Het imposante standbeeld is een schepping van de in het Vlaamse Lichtervelde geboren kunstenaar Albert Termote (1887-1978), die in 1915 tijdens de Eerste Wereldoorlog naar Nederland vluchtte en zich in 1922 in Voorburg vestigde.

Door F.J.A.M. van der Helm

Het oeuvre van de 91-jarige Termote is veelomvattend, doch zijn grootste bekendheid heeft hij gekregen door zijn vier ruiterstandbeelden. De eerste kwam in 1942 gereed en is het levensechte standbeeld van de missionaris Willibrordus dat bij de Dom in Utrecht staat. Nummer twee staat ook in Utrecht en is Sint Martinus, de patroonheilige van de stad. Het beeld kwam in 1948 gereed. Ruim tien jaar later gevolgd door Karel de Grote in Nijmegen, dat in 1962 gereedkwam. In 1964 kwam het massieve standbeeld van veldheer Corbulo op zijn plaats te staan. Het was zijn laatste ruitermonument.

Zomer 1960 gingen er in de Voorburgse gemeenteraad steeds luidere stemmen op om de in hun stad wonende kunstenaar ook voor zijn eigen woonplaats een indrukwekkend herdenkingsmonument te laten maken. De keuze viel op de Romeinse veldheer Corbulo omdat Voorburg zich door de opgravingen vanaf de 19e eeuw steeds meer bewust werd van de Romeinse ontstaansgeschiedenis als handelsplaats. Corbulo kwam in het jaar 47 tot kort na 50 in deze omgeving om de grenzen van het Romeinse Rijk te verdedigen tegen de aanvallen van de Germanen. Vanwege de strategische ligging en om Romeinse binnenvaartschepen te verplaatsen werd het Kanaal van Corbulo gegraven. Niet bijzonder lang, want het betrof slechts de verbinding tussen de Vliet en de Gantel in het zuiden. Ter hoogte van de landscheiding bij het huidige Leidschendam werden deze verbrede en uitgediepte waterwegen aan elkaar gekoppeld.

Het was de bedoeling om aan de rand van de Voorburgse weilanden van de jaren ‘50 een stadhuiscomplex te bouwen, compleet met zwembad. Daarvoor had de gemeente de kruising Prins Bernhardlaan / Schellinglaan op het oog. Hier zou ook het enorme ruiterstandbeeld van Albert Termote komen. Sportcomplex De Vliegermolen is er gekomen, het ruiterstandbeeld ook, maar de bouw van het stadhuis werd niet goedgekeurd door de provincie. Corbulo verscheen eenzaam te paard tussen de Vliegermolen en het winkelcentrum Koningin Julianalaan.

Het bronzen ruiterstandbeeld is ruim 4 meter hoog en het betonnen voetstuk 3 meter. Het totaal vormt een indrukwekkende verschijning, die moeilijk over het hoofd kan worden gezien. Commissaris der Koningin mr. J. Klaasesz onthulde het beeld in aanwezigheid van burgemeester Jhr. Feith en de 77-jarige kunstenaar Termote. Bij die gelegenheid noemde Klaasesz Termote ‘één van onze grootste beeldhouwers’. Het kostte de gemeente ƒ68.000,- en werd geplaatst om het ontstaan van de Romeinse marktplaats levendig te houden.

Reacties naar helmhuis@ziggo.nl.

Uit de krant