De oefeningen werden ondermeer gehouden bij de Wijkerbrug en langs de Vliet (archieffoto).
De oefeningen werden ondermeer gehouden bij de Wijkerbrug en langs de Vliet (archieffoto).
HISTORISCH LEVEN AAN DE VLIET

Militaire oefeningen

wo 10 apr 2019, 13:00 Historie 162 keer gelezen

Leidschedam-Voorburg - Jongens van 18 jaar waren vroeger verplicht om in militaire dienst te treden. De dienstplicht is ontstaan in de Napoleontische tijd. Toen werden vele jongens verplicht opgetrommeld om ten strijde te trekken tegen Rusland. Het Koninkrijk der Nederlanden heeft de militaire dienstplicht van Napoleon overgenomen. Ook langs de Vliet kennen ze de militaire trainingen.

De Tedingerbroekpolder was een ideale locatie om militaire manoeuvres te houden. In een vertrouwelijk brief van 23 augustus 1897 van de kapitein van het regiment Grenadiers en Jagers wordt burgemeester Pleunis van Duijvendijk (1845-1923) gevraagd een najaarsoefening te houden op het grondgebied van zijn gemeente. Van Duijvendijk, die vanaf 1881 burgemeester was van zowel Stompwijk als Veur had weinig moeite met de militairen in zijn gemeente. Hij had al de nodige ervaring met de oefeningen, die ook al in 1889 waren gehouden.

Alvorens met de oefeningen te beginnen werd het beoogde gebied grondig geïnspecteerd of het nog steeds aan alle eisen voldeed. De bruggen over de Vliet waren recentelijk gerenoveerd, zodat deze voldoende in staat waren de vele kilo's wegende 'artillerie vuurmonden' te dragen. Het was duidelijk dat de oefeningen voor de nodige overlast zouden zorgen. Niet alleen ernstige geluidshinder, maar ook de vele verplaatsingen door de weilanden en rondom de boerderijen, waarbij rekening moest worden gehouden met de nodige vernielingen. De bomen en bebossing langs de Westvlietweg waren uitermate geschikt om achter te schuilen. De bevolking werd van tevoren gewaarschuwd middels aanplakbiljetten en de landeigenaren werd om toestemming gevraagd.

De zaken waren allemaal keurig geregeld. Uiteindelijk was het zover op zaterdag 4 september. De bruggen hielden stand bij de oversteek naar de Tedingerbroekpolder en de hele militaire manoeuvre was naar de inzichten van die tijd een groot spektakel. Het gebeuren begon om 10 uur 's ochtends en duurde tot circa één uur in de namiddag. Toen droop het hele circus weer af naar de kazernes. Niet te vergelijken met een oefening heden ten dagen.

De bevolking was verdeeld over de oefening. Voor de betrokken boeren, die de soldaten over hun land zagen gaan was het een minder lieflijk gebeuren. Voor een heleboel andere bewoners was het een schitterend evenement. Deels werden ze gewaarschuwd op afstand te blijven, maar in de rust van de gespeelde strijd, werd er gemusiceerd door de Koninklijke Militaire Kapel. Een schitterend gebeuren voor de dorpsbewoners. De manoeuvre bleef nog dagenlang het nieuws van de dag.

Burgemeester Van Duijvendijk was prominent aanwezig op die bewuste dag om de orde te handhaven. De man zou uiteindelijk één der langstzittende burgemeesters worden van Stompwijk en Veur. Pas in 1915, na 34 jaar de gemeenten te hebben gediend, nam hij op 70-jarige leeftijd afscheid van zijn kudde.

Uit de krant