Will Kranenburg (foto: DJ).
Will Kranenburg (foto: DJ).
WIE IS?

Will Kranenburg

Human Interest 384 keer gelezen

Leidschendam - Je kunt wel zeggen dat mens en omgeving centraal staan in het leven van Will Kranenburg (66). Will, die oorspronkelijk uit Brabant afkomstig is maar al zo'n 44 jaar in Leidschendam woont, is dan ook uiterst actief in en voor allerlei organisaties. Vorig jaar werd zij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Toen Will studeerde ontmoette zij haar echtgenoot, die uit Amsterdam kwam. Nadat zij waren getrouwd gingen zij in een oude boerderij in het buitengebied van Leidschendam wonen. "Het sociale heb ik, denk ik, te danken aan het feit dat ik uit een groot gezin met 7 kinderen kom", meent Kranenburg. "En verder ben ik van jongs af aan altijd politiek bewust geweest en erg bezig met natuur en milieu. Niet zo vreemd dus, dat ik bij GroenLinks terecht kwam."

Voor GroenLinks was Kranenburg vijf jaar raadslid in de toenmalige gemeente Leidschendam, vervolgens 4 jaar lid van Provinciale Staten Zuid-Holland en vervolgens nogmaals een aantal jaar gemeenteraadslid in Leidschendam-Voorburg. Zij was ook 7 jaar bestuurslid van GroenLinks Leidschendam, zat 6 jaar in het bestuur van GroenLinks Zuid-Holland en was 7 jaar redactielid van het GroenLinks Magazine.

Zo'n 25 jaar geleden heeft Will in Leidschendam het Ecoteam opgezet, dat nadenkt en suggesties doet voor milieubesparingen. Ook was zij één van de initiatiefnemers van het Platform Duurzaam Leidschendam, dat nu Stichting Duurzaam Leidschendam-Voorburg heet. Nog altijd is zij daar secretaris. Op dit moment is zij druk met een samenwerkingsverband van 12 milieuorganisaties in Leidschendam en Voorschoten die bezwaar maken tegen (te veel) bebouwing in de Duivenvoordecorridor.

In de voorgeschiedenis was Kranenburg als statenlid betrokken bij het opzetten van de regeling Ruimte voor Ruimte in Zuid-Holland om het ontmantelen van (voormalige) gebouwen en kassen te bevorderen ten behoeve van de landschappelijke kwaliteit, in ruil voor een compensatiewoning. Ook was zij positief bij de totstandkoming van het Pact van Duivenvoorde, waarin de gemeenten Leidschendam, Voorschoten en Wassenaar vastlegden te streven haar het behoud van een groene bufferzone tussen genoemde gemeenten. Zij is het dan ook niet eens met de beoogde grote aantallen bebouwing in de Duivenvoordecorridor.

"Ik snap wel dat de gemeente bebouwing wil toestaan om de kosten van de verwerving van de grond te dekken", geeft Will aan. "De provincie heeft echter vastgelegd dat maximaal 15% gebouwd mag worden. Maar bij de huidige plannen worden de straten en tuinen tot het groen gerekend. Daarom komen er veel meer woningen dan wenselijk is", vindt Will. "Wij willen dat er veel meer aan de randen gebouwd wordt en er in het midden een grote groene ruimte overblijft; een parkachtige omgeving met waterberging, waar je lekker kunt recreëren. Dat is beter voor mens en dier, de waterbeheersing en de luchtkwaliteit. Als de gemeenten tegen elkaar aan komen te liggen, ontstaat één versteende omgeving."

Toen de gemeente dierenweide Rusthout in Leidschendam afstootte, was Will één van degenen die zich inzette voor behoud van Rusthout. Uit dat initiatief is de Stadstuin Rusthout ontstaan. Als één van de zes coördinatoren houdt zij zich nu bezig met natuur- en milieueducatie in de stadstuin. "Maar we doen nog veel meer. Zo proberen wij zo duurzaam mogelijk te werken met stroom uit zonnepanelen die wij op ons gebouw hebben laten aanbrengen en we hebben ook een inzamelingsstation voor compost, dat wij gebruiken om onze tuin te bemesten. Verder verkopen we eitjes, honing en biologisch geteelde groente. We hebben bovendien 40 moestuintjes van een vierkante meter voor onze donateurs." Will vindt het heerlijk om in haar eigen tuin te werken, maar steekt ook in de Stadstuin graag de handen uit de mouwen. "Daar sta ik ook gewoon te vegen en de afwas te doen. In totaal zijn we wel met 30 vrijwilligers. Het is gezellig en kleinschalig, maar we bezorgen veel mensen plezier."

Will is tevens penningmeester van Speel-o-theek De Beer, waarvan het speelgoeduitleencentrum is gevestigd in De Groene Loper in Voorburg. Daarnaast is zij penningmeester van de Vereniging Oud-Raadsleden in Leidschendam-Voorburg. Die organiseert twee keer per jaar netwerkbijeenkomsten en bezoekjes aan bijvoorbeeld MCH Antoniushove en in het najaar een bezoek aan het nieuwe zwembad.

Het sociale van Will komt wel tot uitdrukking in het feit dat zij, naast haar vier kinderen, door de jaren heen maar liefst 12 pleegkinderen in huis heeft gehad. Eén van haar eigen kinderen heeft het Syndroom van Down. Zo is zij in contact gekomen met de Kerngroep Haaglanden van de Stichting Down, die ouders met kinderen met het Syndroom van Down begeleidt en informeert op allerlei gebieden. Daarnaast is zij adviseur bij het opzetten van woonvormen voor verstandelijk gehandicapten en andere kwetsbare groepen. Ze was ook één van de ouders die de stichting Kleinschalig Integraal Project (De Kip) opzette in Leidschenveen. Dat is een woonvorm, gecombineerd met een dagbesteding in kinderboerderij Landzigt en lunchcafé De Smulhoeve, waar Will's jongste zoon Simon ook woont en werkt.

"Het sociale zit bij ons in het gezin gewoon in de genen, meent Will. Onze kinderen en zelfs de vier kleinkinderen zijn ook heel behulpzaam." Will heeft een hekel aan dure managers bij zorg- en liefdadigheidsorganisaties. Zelf heeft zij nooit een cent willen ontvangen voor al haar vrijwillige functies. En dat tekent de sociale vrouw die Will Kranenburg is.

Uit de krant