Martin van de Reep met een vogelkast die hij net  heeft geschilderd (foto/tekst: DJ).
Martin van de Reep met een vogelkast die hij net heeft geschilderd (foto/tekst: DJ).
WIE IS...?

Vogelaar Martin van de Reep

Human Interest 853 keer gelezen

Voorburg - Je kunt wel zeggen dat Martin van de Reep een 'bevlogen' vogelliefhebber is. Veelal is hij zeven dagen per week gemiddeld 10 tot 12 uur per dag druk met het beschermen van vogels. Hij doet dit op vrijwillige basis: "Helaas is dat hard nodig. Regelmatig word ik geconfronteerd met misstanden op dit gebied. Vogels kunnen nou eenmaal niet voor zichzelf opkomen."

Martin van de Reep (70) is geboren en groeide op in Egmond (NH). Hij kwam in 1970 voor zijn werk naar de gemeente Den Haag, waar hij 42 jaar lang bouwkundige was. In 1973 verhuisde hij naar Leidschendam en sinds 2002 is hij woonachtig in Voorburg.

"Ik ben altijd natuurliefhebber geweest. Eigenlijk sinds ik met mijn vader ging fietsen in de duinen rond Egmond. Toen ik naar Leidschendam kwam, heb ik lange tijd een volkstuintje gehad aan de Stompwijkseweg. Ik ben een echte vogelaar en heb heel wat uren doorgebracht met het bekijken en bestuderen van vogels in de vrije natuur. Veelvuldig ging ik 's-morgens vroeg met de fiets achter op de auto en de verrekijker op zak richting de Veluwe, de Amsterdamse Waterleidingduinen, de Zeeuwse Eilanden en andere mooie natuurgebieden in Nederland. Uiteraard bezocht ik met grote regelmaat Meijendel, de Wassenaarseslag en de Vogelplas bij Vlietland. Toen ik nog aan het werk was nam ik regelmatig collega's, die nieuwsgierig waren geworden naar mijn verhalen, in de vroege ochtenduren mee op vogelexcursie. Zij genoten daar volop van."

In 1991 sloot Van de Reep zich als coördinator van de Weidevogelwerkgroep aan bij de Werkgroep Groenbeheer Nootdorp-Leidschendam e.o. (WGNL). Toen hij zich daar aanmeldde, bestond deze afdeling uit vijf leden, maar deze is inmiddels uitgegroeid tot wel zo'n 30 actieve leden. "Eerst waren we actief in de polders tussen Leidschendam en Nootdorp, maar met de komst van het Forepark en Leidschenveen is ons beschermingsgebied steeds verder verschoven naar het gebied tussen Voorburg, Zoetermeer en Zoeterwoude." Van de Reep zal zich dit jaar nog inzetten voor de Nieuwe Driemanspolder, die wegens de herinrichting ook verloren zal gaan voor de weidevogels.

Daarnaast houdt hij zich bezig met het inventariseren en bestuderen van tal van andere vogels, waaronder  mussen en gierzwaluwen. Zij komen door renovaties en sloop regelmatig in de verdrukking. Ook heeft Van de Reep zich ingezet voor het vervaardigen van speciale nesten op schoorstenen voor ooievaars. Verplaatst hij op uitvliegen staande jonge scholeksters binnen het stedelijk gebied naar veilige locaties, inventariseert hij gebieden van het Zuid-Hollands Landschap en de Coöperatie van Agrarische Natuurverenigingen De Groene Klaver en maakt hij verslagen voor de organisaties waar hij actief voor is.

Regelmatig wordt Van de Reep ingeschakeld als er bij bouwprojecten dingen gebeuren die een  bedreiging vormen voor vogels, zoals de gierzwaluw of de huismus. Door zijn bouwkundige ervaring heeft hij kennis van zaken waardoor hij in staat is alternatieve oplossingen aan te reiken. "Soms moeten bouwactiviteiten stilgelegd worden als vogels in het broedseizoen verstoord worden." Zo heeft hij  meegemaakt dat in het broedseizoen dakranden werden dichtgemaakt, waardoor jonge vogels werden ingesloten. In zulke gevallen onderneemt hij ook actie. Indien nodig in samenwerking met handhavers en/of politie, m.n. als een bouwproject moet worden stilgelegd wegens overtreding van de Wet natuurbescherming. "Het is vaak onwetendheid, maar het komt ook voor dat er economische belangen spelen".

Nog een voorbeeld was het nieuw in te richten gebied rond de sluisjes in het centrum van Leidschendam. Hier zouden de heggen verdwijnen. Dit zou voor de bestaande huismussenpopulatie desastreus zijn. Samen met de projectleider en de architect, heeft hij ervoor gezorgd dat die toch weer (deels) zijn teruggekomen. "Huismussen zoeken namelijk in zulke heggen beschutting om van daaruit te kunnen foerageren.

De Voorburger is tevens stadsvogeldeskundige voor de Haagse Vogelbescherming (HVB) en is lid van de milieucommissie van deze organisatie en in die hoedanigheid geeft hij gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente Den Haag en Leidschendam-Voorburg. Verder maakt hij deel uit van de Kerk- en Steenuilenwerkgroep Zuid-Holland. De bescherming van de kerkuilen startte hij samen met Willem van der Helm. Na het overlijden van Willem in 2004 is Rogier Mos zijn vaste maatje geworden. Mos is in zijn vrije tijd vrijwilliger bij de HVB. Samen plaatsen zij (zelfgemaakte) nestkasten en controleren die jaarlijks, waarbij Van de Reep de jonge vogels ringt. Daarnaast ringt hij ook jonge kerk- en steenuilen bij andere vrijwilligersgroepen in het bovenste deel van de provincie.

Van de Reep zit sinds kort in een landelijke projectgroep (Natuur inclusief renoveren), die zich bezighoudt met het isoleren en aardgasvrij maken van bestaande woningen. "Zogenaamde Nul op de Meter woningen. In deze woningen worden standaard verblijfplaatsen geïntegreerd voor gebouwbewonende soorten zoals vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen."

Naast al deze (nog niet complete lijst) van bezigheden heeft Van de Reep tot een aantal jaar terug ook vele marathons gelopen. Tot zijn spijt moest hij deze liefhebberij wegens een blessure opgeven.

Uit de krant