Begin 2018 zijn de silo's en het stalen gedeelte van de Mebin betoncentrale al ontmanteld (foto: DJ).
Begin 2018 zijn de silo's en het stalen gedeelte van de Mebin betoncentrale al ontmanteld (foto: DJ).

Mebin start deze zomer met sloop kantoorgebouw

Verkiezingen 1.048 keer gelezen

Leidschendam-Voorburg - Mebin start deze zomer met de sloop van het stenen kantoorgebouw op het terrein van de voormalige betoncentrale langs de Vliet. Begin 2018 zijn de silo's en het stalen gedeelte van de Mebin betoncentrale al ontmanteld.

Het stenen kantoorgebouw mocht toen nog niet worden gesloopt vanwege de aanwezigheid van vleermuizen. Inmiddels heeft Mebin toestemming om ook het kantoor en de overige verhardingen op het terrein te verwijderen. Mebin heeft de direct omwonenden van de betoncentrale met een brief over de sloop geïnformeerd.
 
De karakteristieke Mebin-kraan, de bijbehorende kraanbaan en de rails worden niet verwijderd. De gemeente wil kijken of de kraan op een goede manier ingepast kan worden in de nieuwe woonwijk. Aan de potentiële ontwikkelaars van dit gebied wordt gevraagd om in hun planuitwerking de kraan als optioneel onderdeel mee te nemen. Daarna besluit de gemeente of de kraan definitief blijft staan of dat deze alsnog wordt verwijderd.
 
De gemeente wil de gebouwen op de voormalige gemeentewerf en het afvalbrengstation zo snel mogelijk gaan slopen. Ook hier moet er rekening gehouden worden met de aanwezige vleermuizen. Verwachting is dat de sloop van deze gebouwen in het najaar 2019 plaats vindt.

Na de sloop van de gebouwen zorgt de gemeente, in overleg met de klankbordgroep, voor een tijdelijke inrichting van de terreinen.

Uit de krant