Logo hetkrantje-online.nl
Boerenprotest via de A4 bij Leidschendam onderweg naar Den Haag (foto: Agnes van Bohemen).
Boerenprotest via de A4 bij Leidschendam onderweg naar Den Haag (foto: Agnes van Bohemen).
TipLeidschendamVoorburg.nl

‘De helft is het eens met boerenprotesten’

  •   174 keer gelezen   Actueel

Leidschendam-Voorburg - Is de huidige vorm van de boerenprotesten de beste manier om te protesteren tegen het huidige beleid? Bent u voor- of tegenstander van de boerenprotesten? Welke sectoren mogen volgens u bijdragen aan een oplossing voor het stikstofprobleem? Dat was onderwerp van een raadpleging van het burgerpanel TipLeidschendamVoorburg.nl .

Op de stelling 'De huidige vorm van de boerenprotesten is de beste manier om te protesteren tegen het huidige beleid’ antwoordt in totaal 50% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal antwoordt 37% van de respondenten: "(zeer) mee oneens".

Op de vraag "Bent u voor- of tegenstander van de boerenprotesten?" antwoordt in totaal 49% van de respondenten: "(sterk) voorstander". In totaal antwoordt 32% van de respondenten: "(sterk) tegenstander".

Op de vraag "Om welke reden(en) bent u voorstander van de boerenprotesten?" antwoordt 60% van de respondenten: "De boeren verdienen meer erkenning". 57% van de respondenten antwoordt met “De boeren krijgen te strenge stikstofregels opgelegd”.

Op de vraag " Om welke reden(en) bent u tegenstander van de boerenprotesten?" antwoordt 75% van de respondenten: "De boeren moeten net als andere sectoren aan de opgestelde stikstofregels voldoen". 65% van de respondenten antwoordt met “De veestapel moet verkleind worden”.

Op de vraag "Kunt u toelichten met welke reden(en) u of de persoon die u kent mee doet aan het boerenprotest? antwoordt 74% van de respondenten met een toelichting.

Op de vraag "Kunt u toelichten met welke reden(en) u of de persoon die u kent niet mee doet aan het boerenprotest? antwoordt 73% van de respondenten met een toelichting.

Op de vraag "Welke sectoren mogen volgens u bijdragen aan een oplossing voor het stikstofprobleem?" antwoordt 75% van de respondenten: "De industriesector". 58% van de respondenten antwoordt met “De sector infrastructuur”.

Op de vraag "Welke andere maatregelen zou het kabinet volgens u kunnen treffen om de stikstofuitstoot terug te dringen? antwoordt 61% van de respondenten met een maatregel.

Bij dit panelonderzoek van TipLeidschendamVoorburg zijn 278 deelnemers geraadpleegd. De exacte resultaten kunt u teruglezen op www.TipLeidschendamvoorburg.nl, of op de Facebookpagina. TipLeidschendamVoorburg is een raadgevend burgerpanel in de gemeente Leidschendam-Voorburg waar alle inwoners vanaf 16 jaar kunnen  deelnemen.

Meer berichten