Logo hetkrantje-online.nl

CDA is blij met groeiend aantal bomen in de gemeente

  •   214 keer gelezen   Actueel

Leidschendam-Voorburg - Naar aanleiding van de begrotingsbehandeling heeft het CDA vragen gesteld over de stand van zaken betreffende bomenkap en de verplichting tot herplanting in onze gemeente. De door het College van B&W aangeleverde rapportage over de ontwikkeling van het bomenbestand leert dat er in onze gemeente in deze collegeperiode op basis van een aangevraagde kapvergunning er ruimschoots meer bomen zijn geplant dan gekapt. Volgens opgave zijn dat er op dit moment meer dan 1.000 bomen.

Leidschendam-Voorburg is een groene, boomrijke gemeente en moet dat blijven. Het CDA ziet dan ook een belangrijke taak weggelegd voor het bewonersoverleg en/of de wijkverenigingen in de wijken bij de uitrol van groenbeheerplannen per wijk. Deze betrokkenheid bij het groen, met daarbij natuurlijk aandacht voor kwaliteit en diversiteit in onze straten, buurten en wijken kan volgens het CDA zorg dragen voor een optimale inpassing van groen binnen de leefomgeving. 

Met de komst van nog meer bomen kan onze mooie gemeente nog groener worden. Het CDA Leidschendam-Voorburg hoort dan ook graag nog meer mogelijkheden en suggesties van de inwoners. Heeft u ideeën stuur ze dan naar de CDA-fractie: fractie-cda@leidschendam-voorburg.nl


Meer berichten