Logo hetkrantje-online.nl
(foto: gemeente LV).
(foto: gemeente LV).
GROENBEHEERPLAN

Kap en aanplant van bomen in Essesteijn

  •   132 keer gelezen   Actueel

Voorburg - In de wijk Essesteijn worden 20 nieuwe bomen bij geplant en 67 bomen worden vervangen door nieuwe bomen omdat zij in slechte conditie zijn. Ook de bomen op het parkeerterrein langs de Wilgendreef bij station Voorburg ’t Loo worden vervangen, zij lijden aan essentaksterfte. Tien bomen worden vervangen omdat ze overlast veroorzaken.  

Verder wordt er verdeeld over de wijk zo’n 14.000 m2 struikbeplanting vervangen en zo’n 61.000 m2 struikbeplanting en bosplantsoen gedund. Het wijkgroenbeheerplan heeft een uitvoeringstermijn van tien jaar. “Het resultaat is een kwalitatief betere en meer kleurrijke beplanting in de wijk”, laat de gemeente weten. 

De gemeente werkt aan een groenbeheerplan voor de wijk Essesteijn in Voorburg. Hierin staat hoe de beplanting wordt ingericht, hoe het beheer is vormgegeven en hoe het onderhoud wordt uitgevoerd. Het concept is door het college goedgekeurd en ligt ter inzage. Het wijkgroenbeheerplan richt zich op het verbeteren van het groen en de leefbaarheid in de wijk. Er staan onder andere verbetermaatregelen voor knelpunten in. 

Ook is in beeld gebracht of de struikbeplanting aan vervanging toe is en of er bomen zijn die vervangen moeten worden. Belangrijke bouwstenen komen van de wijkbewoners zelf. Hun groene wensen, suggesties, knel- en aandachtspunten zijn waar mogelijk in het concept meegenomen. Naar verwachting stelt het college het definitieve wijkgroenbeheerplan eind dit jaar vast.

Geïnteresseerden kunnen het conceptplan inzien op de gemeentelijke pagina Groen in Essesteijn. Tevens staat op deze webpagina meer informatie over hoe een zienswijze ingediend kan worden. Dat kan tot en met 14 augustus.

Meer berichten