Logo hetkrantje-online.nl
<p>Betrokken bewoners uit de wijken wijken Klein Plaspoelpolder, Park Leeuwensteijn, Verzetshelden buurt, Kleurenbuurt, Zeeheldenkwartier, Damsigt en Sijtwende 'demonstreren'op veilige afstand (foto: Michel Groen).&nbsp;</p>

Betrokken bewoners uit de wijken wijken Klein Plaspoelpolder, Park Leeuwensteijn, Verzetshelden buurt, Kleurenbuurt, Zeeheldenkwartier, Damsigt en Sijtwende 'demonstreren'op veilige afstand (foto: Michel Groen). 

Kleine demonstratie tegen extra Vlietbrug en besluitvormingsproces

  •   keer gelezen   Actueel

Leidschendam - Bewoners van de wijken Klein Plaspoelpolder, Park Leeuwensteijn, Verzetshelden buurt, Kleurenbuurt, Zeeheldenkwartier, Damsigt en Sijtwende verzamelden zich zondag 4 oktober op veilige afstand op de trappen van het voormalig gemeentehuis van Leidschendam om hun stem tegen een extra brug kracht bij te zetten. 

Voorzien van vlaggen en mondmaskers met de tekst ‘De brug die niet verbindt’, gaven zij uiting aan hun verontrusting over het besluit van het college om over te gaan tot de aanleg van een extra brug over de Vliet. Deze week wordt tijdens een commissievergadering dit voorgenomen besluit van het college besproken.

Al geruime tijd wordt door het onderzoeksbureau Antea, in opdracht van de gemeente Leidschendam-Voorburg, in onderzoeken en vervolgonderzoeken de gevolgen van een extra brug in kaart gebracht. “Steeds met dezelfde conclusie”, aldus belangengroepering ‘Benutten zoals bedoeld’. “Een extra brug alleen is onvoldoende om de norm van 5.000-6.000 voertuigen over de bestaande bruggen te behalen. Niet alleen wordt het doel niet behaald, concludeert Antea, maar zorgt de aanleg van een extra brug voor het aantrekken van extra verkeer en voor de verplaatsing van het verkeer naar andere wijken in de gemeente. Maar zegt Antea óók: een extra brug is niet noodzakelijk om de beoogde norm te behalen.”

“Antea geeft aan dat alleen al door het toepassen van selectieve toegang door middel van een ontheffingsysteem voor bewoners, ondernemers en werknemers, dynamische route-informatiepanelen (DRIPS) en brugsignalering, de zogenaamde ‘combinatie 3 nieuw’ uit het onderzoeksrapport, de norm wél wordt behaald. Daarnaast zijn er bijkomende voordelen zoals een daling van 50% van het verkeer, geen sluipverkeer, betere bereikbaarheid ondernemers, positief effect op leefklimaat en veiligheid, per direct in te voeren, geen verplaatsing verkeer naar andere wijken en een kostenbesparing van 40 miljoen.”

Meer (ook van voorstanders van een extra Vlietbrug) in Het Krantje van deze week.

Meer berichten