Logo hetkrantje-online.nl

Raadsflits dinsdag 5 januari

  •   keer gelezen   Actueel

Leidschendam-Voorburg - In deze raadsflits leest u de standpunten van de verschillende fracties naar aanleiding van de raadsvergadering van 5 januari 2021. Wilt u meer weten van wat er in de raad is besproken, bekijk dan de uitzending op www.lv.nl/uitzending. Hier vindt u de digitale verslagen in geluid en beeld van de raadsvergadering.

Steun ondernemers met ja-ja sticker 

Per 2022 mag reclame alleen nog in brievenbussen met een ja-ja sticker worden gestopt. De VVD is hier tegen; het is onnodige regelzucht en bovendien belemmert het ondernemers die lokale klanten willen bereiken. Dat kunnen we, zeker nu, niet gebruiken. Helaas stonden wij hierin alleen. Op voorstel van onder andere de VVD krijgen alle huishoudens in onze gemeente nu wel een ja-ja sticker in de bus. Door de ja-ja stickers breed te verspreiden kunnen we onze ondernemers hopelijk toch een beetje steunen.  

Gemiste kans: Geen keuze voor lokale omroep  

Het Commissariaat van de Media heeft de gemeenteraad gevraagd welke lokale omroep de komende 5 jaar de lokale zendmachtiging moet krijgen. De gemeente heeft een advies uitgebracht waarin ze de twee kandidaten, Midvliet en LVTV, langs een set objectieve criteria hebben gelegd. De VVD heeft altijd gezegd dit advies uiteindelijk te volgen, omdat dat het eerlijkst is. Uit het advies kwam LVTV veel beter uit de bus. Helaas kon een meerderheid van de raad zich vanwege verschillende redenen niet achter dit transparante en eerlijke advies scharen. Uitkomst: de Raad maakt geen keuze en laat het afhangen van het oordeel van het Commissariaat. Dat onze gemeenteraad niet kiest voor de organisatie die duidelijk het beste scoort zien wij als onrechtvaardig en is een gemiste kans. 

Website: www.vvd-lv.nl
Twitter: @VVDLdamVburg
www.facebook.com/vvdleidschendamvoorburg

Besturen is kiezen

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. Samengesteld uit door u gekozen raadsleden. De raad heeft drie rollen: kaders stellen, controleren en een volksvertegenwoordigende rol. Maar… de basisrol van de gemeenteraad is het besturen van de gemeente. 

Besturen vraagt om het maken van keuzes; om heldere en transparante besluitvorming gericht op het belang van inwoners, bedrijven en verenigingen en andere organisaties in onze gemeente. Kiezen betekent ook dat je niet iedereen tevreden kunt stellen. 

In het dossier Aanwijzing lokale omroep durfden de coalitiepartijen door hun onderlinge verdeeldheid niet te kiezen tussen LV.TV of Midvliet. GBLV/Gemeentebelangen maakte met Midvliet wél een keuze. 

De coalitiepartijen gingen voor de weg van de minste weerstand: laat een ander maar besluiten. Die weg maakt opnieuw pijnlijk duidelijk dat voor deze coalitie (ook na toevoeging van GroenLinks) de eigen positie belangrijker is dan het behartigen van uw belangen. De coalitie en de VVD in het bijzonder, vielen daarvoor ook hun wethouder af. Het is visieloos, passieloos, besluiteloos en bovenal een beschamende vertoning.

Of een brug of het bouwplan Schakenbosch niet doorgaat of LV.TV niet wordt gekozen: voor de betrokken wethouders maakt het allemaal niet uit. In de hierboven beschreven huidige bestuurscultuur is politieke verantwoordelijkheid nemen hen vreemd. 

www.gblv.nl
Facebook: /gemeentebelangenlv
Twitter: @GBLdamVburg
info@gblv.nl

2021 een jaar met nieuwe kansen en hopelijk weer een ‘normaal’ Leidschendam-Voorburg

Het jaar 2020 heeft inwoners, organisaties, bedrijven en ondernemers door de corona-crisis veel leed bezorgd. Dat doet pijn maar door de start van het vaccinatieprogramma is er nu licht aan het eind van de tunnel.

Het is hartverwarmend om te zien hoe de inwoners van Leidschendam, Voorburg en Stompwijk de handschoen hebben opgepakt om met elkaar, met ondernemers en de gemeente te kijken hoe deze zware periode door te komen. De inzet van onze zorghelden, veel vrijwilligers en de subsidiemogelijkheden vanuit Rijk en gemeente heeft daarbij zeker geholpen. Blijft het advies: help onze ondernemers, koop lokaal en let op de richtlijnen van het RIVM. 

In de eerste raadsvergadering van 2021 is gesproken over het advies aan het Commissariaat vd Media over hun wettelijke bevoegdheid tot toewijzing van de lokale zendmachtiging. Onze gemeente kent twee prima lokale zenders, LV-tv en Midvliet. De gemeenteraad heeft in meerderheid besloten geen enkelvoudige voordracht te kunnen doen. Daardoor zal het Commissariaat op basis van een eigen afweging de toewijzing doen. Het CDA hoopt dat beide zenders de kans zien om hun kwaliteiten te verenigen en met elkaar de samenwerking aan te gaan.

Het CDA wenst alle inwoners een gezond, normaal, bedrijvig en voorspoedig 2021.

Midvliet blijft, en akkoord op D66-folderinitiatief

Omroep Midvliet mag vermoedelijk weer vijf jaar door, en inwoners die foldertjes in de bus willen ontvangen, moeten een sticker op de brievenbus plakken. Het besluit ten faveure van Midvliet kwam onder druk van een D66-voorstel tot stand, en het folderinitiatief was een D66-voorstel. Dat noemen wij een goede start van het jaar.

Midvliet
Eigenlijk wilde de gemeente de stekker uit Midvliet trekken. En Leidschendam-Voorburg TV (LVTV) als nieuwe lokale publieke omroep bestempelen. LVTV zou dan ook de jaarlijkse subsidie van 48 duizend euro ontvangen. 

Helaas helaas, de coalitiepartijen durfden zich niet te kiezen tussen LVTV of Midvliet. Onuitlegbare politieke logica van een coalitie, meent D66. Gelukkig zijn de regels zo dat dit gekonkel toch leidt tot een keuze voor Midvliet. Het is nog even wachten op de formele toekenning. D66 is blij dat Midvliet-vrijwilligers verder kunnen met hun journalistieke werk.

Reclamefolders
U kent ze wel, die Nee/Ja- en Nee/Nee-stickers op de brievenbus. Die zijn vanaf volgend jaar verleden tijd in Leidschendam-Voorburg. Dan dien je juist een sticker op je brievenbus te plakken als je wel foldertjes wilt ontvangen. Dat scheelt jaarlijks een heleboel papierafval, gewoon door de logica om te draaien! En het is goed voor het milieu en uw portemonnee. Zo voorkomen we een boel afval, dat Avalex ook niet hoeft op te halen en te verwerken.

Zie jij kansen voor onze gemeente, dan horen we die graag. Je kunt je ideeën kwijt via fractie@d66leidschendam-voorburg.nl. Ook als je in gesprek wil met onze raadsleden over andere zaken. Tot snel!

GroenLinks: goed luisteren

“Als je inwoners een vraag stelt, moet je wel luisteren naar het antwoord.” Aldus Marie-Christine van der Gronde over de ontsluiting van het parkeerterrein achter de Leidsekade. Er is een uitgebreid participatietraject doorlopen, en op basis daarvan heeft het college een voorstel ingediend. Maar sommige fracties vragen zich nu ineens af of dat voorstel niet tot onveilige verkeerssituaties leidt. Van der Gronde: “In een participatieproces zijn heldere kaders nodig. Hebben we de inwoners echt de optie gegeven om een onveilige verkeerssituatie te veroorzaken? Zoja, dan moet dat een volgende keer beter. Zonee, dan kunnen we gewoon luisteren naar de wens van de inwoners.”

GroenLinks is verheugd dat het voorstel van D66 omtrent ongeadresseerd reclamedrukwerk is aangenomen. Dat zal veel afval besparen.

Over de keuze welke lokale omroep de zendmachtiging zou verdienen, is GroenLinks minder gelukkig. Fractievoorzitter Jeroen van Rossum: “Midvliet heeft een sterke band met de inwoners, en daar hebben we veel waardering voor. Lokale worteling vinden wij erg belangrijk. Maar het College droeg LVTV voor, op basis van heel andere criteria. We hebben geluisterd naar alle partijen, en gezocht naar een compromis: we leggen de keuze in handen van het Commissariaat voor de Media.”

facebook.com/GroenLinksLeidschendamVoorburg/
www.leidschendam-voorburg.groenlinks.nl/

Een rijk media-aanbod in LV

De gemeenteraad boog zich over een adviesvraag van het Commissariaat voor de Media: “welke organisatie is in staat om de rol van lokale omroep te vervullen?”. We hebben in onze gemeente de luxe dat er twee omroep organisaties actief zijn. LVTV en Midvliet werken op heel verschillende wijze en richten zich ook op verschillende doelgroepen. Het eerlijke antwoord is dus dat zij beide in staat zijn om de rol van lokale omroep te vervullen: en dat hebben we dan ook in ons besluit opgenomen. De PvdA is blij dat een meerderheid van de raad zich in dit voorstel kon vinden.

LVTV en Midvliet zijn ieder voor zich niet perfect. Ze kunnen van elkaar leren en zouden samen een écht toereikend lokaal aanbod kunnen maken. Daarom hoopt de PvdA dat zij elkaar alsnog weten te vinden in komende jaren; de gemeente kan daar aan bijdragen door gezamenlijke producties te stimuleren.

Het was een stevig debat om het jaar mee af te trappen. We hopen dat u het jaar ook goed bent begonnen en wensen u een goede gezondheid en veel geluk in 2021!

http://leidschendamvoorburg.pvda.nl
Twitter / @PvdALdmVbg
Facebook / @PvdALV
voorburg@pvda.nl

Op herhaling 

Vanaf deze plek wil ik een ieder een gezegend 2021 toewensen. We zijn met geknal het nieuwe jaar ingegaan. Ik had niet verwacht dat mensen zoveel vuurwerk zouden bewaren of illegaal kopen. Gelukkig zijn er geen ongelukken gebeurd.

Op 5 januari heeft de gemeenteraad het besluit over het parkeerterrein Venestraat nogmaals uitgesteld. GBLV, VVD en CDA wilden eerst tegen de uitkomst van het participatieproces ingaan. Het is goed om te merken dat ze er niet lichtvaardig mee omgaan en tot heroverwegen bereid zijn.

Een belangrijk punt was de keuze voor de lokale omroep. Ik heb me aangesloten bij het voorstel om de keuze aan het Commissariaat van de Media te laten. Zowel Midvliet als LVTV voldoen aan de objectieve criteria en kunnen de functie van lokale omroep goed invullen. Het is eigenlijk de bedoeling om voorkeur aan te geven. Ik heb begrepen dat het Commissariaat normaliter tot continuering van de bestaande situatie besluit. Maar dat is misschien het beste. Ik heb niet eerder zoveel mail over een onderwerp ontvangen en meermaals klonk: gooi het goede van Midvliet niet overboord. Ik vind het ook wel zuiver als de politiek niet kiest tussen omroepen die voldoen aan de criteria.

www.leidschendam-voorburg.christenunie.nl

Meer berichten