College stemt in met aangepast bestemmingsplan Schakenbosch
Logo hetkrantje-online.nl
<p>Het inrichtingsplan voor Landgoed Voorlei, de nieuwe naam van Schakenbosch (llustratie: pr Schakenbosch BV).</p>

Het inrichtingsplan voor Landgoed Voorlei, de nieuwe naam van Schakenbosch (llustratie: pr Schakenbosch BV).

College stemt in met aangepast bestemmingsplan Schakenbosch

  •   keer gelezen   Actueel

Leidschendam - Het bestemmingsplan voor de herontwikkeling van Schakenbosch is opnieuw door het college goedgekeurd. 

Op 7 juli 2020 stemde de gemeenteraad het toen ingediende bestemmingsplan en de bijbehorende zienswijzennota weg met een amendement. De gemeente, ontwikkelaar en andere betrokkenen hebben de afgelopen maanden gewerkt aan aanpassingen van het bestemmingsplan en aanvullende afspraken gemaakt voor de realisatie van het plan. Zo is er onder andere nog een extra participatieronde georganiseerd.

Wethouder Jan-Willem Rouwendal: “Ik ben blij dat we een acceptabele route hebben gevonden om dit bestemmingsplan opnieuw voor te kunnen leggen aan de gemeenteraad. Met dit plan realiseren we in de parkachtige omgeving de benodigde extra (sociale) woon-, zorg- en maatschappelijke voorzieningen waar we in deze gemeente behoefte aan hebben en waar onze inwoners om vragen. Zodoende maken we wonen in een groene, inclusieve en duurzame omgeving mogelijk en creëren we een openbaar park voor bewoners én bezoekers van Schakenbosch.”

De afgelopen maanden is gewerkt aan een bestemmingsplan waarin volgens het college zowel tegemoet is gekomen aan de eerdere afspraken, als aan de wensen van de gemeenteraad en de uitkomsten van de extra participatieronde. Dit heeft niet geleid tot een heel nieuw bestemmingsplan. Er zijn aanpassingen in de toelichting op het plan gedaan en er zijn aanvullende afspraken gemaakt met de ontwikkelaar.

In het najaar van 2020 zijn verschillende gesprekken en bijeenkomsten georganiseerd met betrokkenen en omwonenden. Daarin zijn belangen, zorgen en wensen uitgesproken over de herontwikkeling. Men ziet graag dat er in Schakenbosch een gemengd en gevarieerd woningbouwprogramma wordt gerealiseerd, dat het een park blijft en dat er gestart wordt met de bouw.

Het aantal woningen dat op Schakenbosch gerealiseerd mag worden blijft 325. Bovendien blijft Schakenbosch haar groene karakter houden, meent het college. Ongeveer drie kwart van het gebied blijft (semi) openbare ruimte en wordt blijvend ingericht als park. De gemeente wordt eigenaar van het park en neemt beheer en onderhoud op zich. De oorspronkelijke tien procent goedkope en middeldure woningen wordt aangevuld met vijf procent woningen in de sociale sector. Bovendien komen er meer zorgplaatsen dan eerder was voorzien.

Een onafhankelijke partij heeft (in opdracht van de gemeente) een second opinion uitgevoerd op alle milieueffectonderzoeken die eerder voor dit bestemmingsplan zijn uitgevoerd. Ook de stikstofberekening is geactualiseerd in november 2020. Het bestemmingsplan voldoet op alle punten aan de geldende milieunormen.

De gemeenteraad verzocht in het amendement tot uitvoering van een Integrale milieueffectrapportage, een zogenaamde ‘MER’, voor Leidschendam-Noord. De uitvoering van zo’n onderzoek is voor de realisatie van dit project niet verplicht.

Om wel gehoor te geven aan de oproep van de gemeenteraad en omwonenden, wordt los van dit project een integraal milieuonderzoek voor Leidschendam-Noord uitgevoerd. Daarnaast wordt er onderzoek gedaan naar de verkeerseffecten van de verschillende ontwikkelingen in Leidschendam-Noord. Beide onderzoeken worden in 2021 opgestart.
        

Meer berichten