Logo hetkrantje-online.nl
<p>De locatie waar Vlietvoorde moet komen op het gebied tussen de Vliet en de Veursestraatweg (archieffoto).</p>

De locatie waar Vlietvoorde moet komen op het gebied tussen de Vliet en de Veursestraatweg (archieffoto).

Motie GBLV: ‘Communicatie over Vlietvoorde moet beter’

  •   keer gelezen   Actueel

Leidschendam - In de commissie Omgeving van de gemeenteraad kwam dinsdag 20 april het aangepaste bestemmingsplan Vlietvoorde ter sprake.

Gemeentebelangen (GBLV) is blij dat er na jaren van vertraging eindelijk iets lijkt te gaan gebeuren in dit voormalig tuinbouwgebied langs de Vliet.

Een plan dat 17 jaar geleden is geboren met de naam Duivenvoordecorridor. Nu verdeeld in diverse deelprojecten. Vlietvoorde is het project waar voorheen o.a. Life & Garden en kwekerij Piet de Groot waren gevestigd. Dit gebied moet de landschappelijke en cultuurhistorische waarden gaan versterken en een groene uitstraling krijgen tussen Leidschendam en Voorschoten. Woningbouw die hier gaat plaatsvinden moet gebeuren volgens zo geheten ‘speelkaarten’.

Tijdens de vergadering waren er diverse insprekers die al jaar en dag in of rond dit gebied woonachtig zijn. GBLV-raadslid Marien van Wijk: “Deze bewoners voelden zich slecht gehoord en benadeeld door het nieuwe bestemmingsplan. Diverse argumenten van uitbreiding/verbouwing huidige woning tot aantasting van hun privacy. Dit door meerdere aanpassingen of vernieuwingen van de plannen in dit gebied.”

“Het is moeilijk om voor iedereen een passende oplossing te vinden”, realiseert Van Wijk zich. “Maar huidige bewoners moeten niet het gevoel hebben dat zij genegeerd of niet gehoord worden.” Van Wijk heeft in de vergadering daarom aan de wethouder gevraagd vooral in gesprek te gaan en per direct afspraken te maken.

Gemeentebelangen gaat een motie indienen om dit te versterken om vooral goed in gesprek te blijven met deze bewoners om een zo passend mogelijke oplossing te vinden bij problemen.

Ook heeft Van Wijk de wethouder gevraagd wat zij eraan gaat doen om een debacle te voorkomen zoals in de Rietvink in Leidschendam, waar niet lang genoeg is gewacht om de grond goed in te laten klinken, waardoor er later flinke verzakkingen optraden. Van Wijk: “Haar antwoord was dat hiervan geleerd was en dat vele maatregelen zijn genomen. Onder andere door het bouwen van zogenaamde paalwoningen.”

Meer berichten