Frank Rozenberg: "Hoe stevig is het college nog en wat betekent een en ander voor de vastgestelde prioriteiten voor 2021?" (foto: Michel Groen).
Frank Rozenberg: "Hoe stevig is het college nog en wat betekent een en ander voor de vastgestelde prioriteiten voor 2021?" (foto: Michel Groen). Michel Groen
inzake afgewezen wethouder en verkeersopstoppingen

Gemeentebelangen vraagt extra raadsvergadering aan

Actueel 588 keer gelezen

Leidschendam-Voorburg - De fractie Gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg (GBLV) heeft om een extra vergadering van de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg verzocht in verband met de verkeerschaos rond The Mall of the Netherlands en  het vertrek van de PvdA uit de coalitie.

De fractie GBLV/Gemeentebelangen verzoekt op grond van artikel 17 lid 2 Gemeentewet om een extra raadsvergadering uit te schrijven. De omvang van de fractie (10 leden) voldoet aan het getalsvereiste zoals genoemd in het artikel in de Gemeentewet.

Als redenen voor dit verzoek noemt Gemeentebelangen:

‘De verkeerschaos rond The Mall strookt niet met eerdere verkeersonderzoeken. Het college heeft met verkeersonderzoek beargumenteerd dat er geen verkeers- of parkeerproblemen zijn te verwachten toen de raad het besluit moest nemen over de komst van The Mall. Daarnaast heeft wethouder Van Eekelen in een artikel in AD/HC van 17 december 2018 de indruk gewekt dat de gemeente zich niet laat overvallen door verkeersproblemen rond The Mall. Het tegendeel blijkt het geval, gelet op de verkeerschaos, de onbereikbaarheid van omliggende wijken en de parkeerproblematiek in die wijken.’

“Het stellen van schriftelijke vragen hebben wij overwogen, maar door de behandeltijd van 30 dagen doen wij onze inwoners geen recht als het gaat om directe actie die wat ons betreft is vereist”, aldus fractievoorzitter Frank Rozenberg van GBLV. “Ook het stellen van feitelijke vragen hebben wij overwogen. Het verzoek zoals we dat nu doen gaat echter ook om het op korte termijn in de raad bespreken van de verkeerschaos en de overlast voor omwonenden met de verantwoordelijk portefeuillehouders.” 

Met het vertrek van de PvdA uit de coalitie heeft het GBLV vraagtekens bij de politiek-bestuurlijke stabiliteit van het college. “Het college rust immers ook nu weer op een meerderheid van slechts één raadszetel”, stelt Rozenberg vast. “Het toetreden van GL in september 2020 was toch juist bedoeld om een breder politiek draagvlak te realiseren dan slechts die ene meerderheidszetel? Hoe stevig is het college nog, welke afspraken zijn er nu weer gemaakt en wat betekent een en ander voor de eenzijdig door het college vastgestelde prioriteiten voor 2021?”

GBLV doet de suggestie om de extra raadsvergadering volgende week donderdag plaats te laten vinden.

Uit de krant