Logo hetkrantje-online.nl
<p>Impressie nieuwe Vijverhof (foto: DP6).</p>

Impressie nieuwe Vijverhof (foto: DP6).

Veel suggesties en ideeën voor nieuwe Vijverhof

  •   keer gelezen   Actueel

Voorburg - Tijdens een inloopavond op 12 oktober hebben buurtbewoners suggesties en ideeën gedeeld over de nieuwbouwplannen voor basisschool De Vijverhof in Voorburg. De reacties gingen vooral over verkeer en parkeren, het behoud en terugbrengen groen, speelterrein, het volume van het nieuwe gebouw, de BSO en de gymzaal.

In 2019 zijn de voorbereidingen voor de nieuwbouw van basisschool De Vijverhof in Voorburg gestart. Er is gekozen voor nieuwe huisvesting met behoud van de authentieke gevel, die past bij de sfeer van de buurt. Voor het ontwerpen van het nieuwe gebouw is in het najaar van 2020 voor DP6 gekozen. Dit architectenbureau heeft ruime ervaring met het ontwerpen van schoolgebouwen.


Impressie nieuwe Vijverhof (foto: DP6).

Om te weten wat de mogelijkheden en eventuele belemmeringen zijn, zijn diverse onderzoeken verricht. Zo is er een onderzoek gedaan naar de flora en fauna rondom het gebouw. Daarnaast heeft er een verkeersonderzoek plaatsgevonden waarbij de (verbetering van) verkeersveiligheid een rol speelt. Daarbij wordt tevens de mogelijkheid onderzocht om het pleinoppervlak te vergroten door het betrekken van openbare ruimte. Doordat dit onderzoek plaats heeft gevonden in een periode waarin er veel thuis werd gewerkt, zal op korte termijn een heronderzoek plaatsvinden.

Kinderopvang

In het huidige gebouw is ook de peuteropvang van ZieZoo/Blos gehuisvest. Daarnaast is er ook een intensieve samenwerking met de pedagogisch medewerkers van ZieZoo/Blos; zij worden op regelmatige basis ingezet tijdens het overblijven en vervullen in de klassen een ondersteunende rol. In het nieuwe gebouw wordt deze samenwerking verder uitgebreid met een BSO waar zowel voor- als na schooltijd opvang wordt geboden aan (uitsluitend) kinderen van De Vijverhof. Er zullen maximaal 60 plekken beschikbaar zijn.

Er wordt bekeken in hoeverre de opmerkingen van de inloopavond meegenomen kunnen worden in de nadere planuitwerking.

Meer berichten