Als teamchef bij de politie Leidschendam-Voorburg is Ronald de Haas niet alleen verantwoordelijk voor de wijkagenten maar voor het hele basisteam (foto: Inge Koot).
Als teamchef bij de politie Leidschendam-Voorburg is Ronald de Haas niet alleen verantwoordelijk voor de wijkagenten maar voor het hele basisteam (foto: Inge Koot).
de wijkagent

Teamchef Ronald de Haas is ‘hoofdwijkagent’

Actueel 521 keer gelezen

Leidschendam-Voorburg - “De wijkagenten zijn de haarvaten in onze samenleving en de spil in onze organisatie”, benadrukt teamchef Ronald de Haas. “Zij weten wat er speelt in de wijken als het gaat om bijvoorbeeld veiligheid, huiselijk geweld, jeugdproblematiek en inbraken. Zij zijn de sleutelfiguur in de wijk.” 

Door Inge Koot

Als teamchef bij de politie Leidschendam-Voorburg is Ronald niet alleen verantwoordelijk voor de wijkagenten maar voor het hele basisteam. Juist de wijkagenten verdienen volgens Ronald aandacht omdat zij de ogen en oren zijn van de samenleving.

De bezetting binnen het wijkagententeam is sinds lange tijd weer op orde tot grote vreugde van Ronald. Dat betekent dat er 13 wijkagenten zijn, twee jeugdwijkagent en een doelgroep wijkagenten. Er worden vanuit het basisteam agenten gekoppeld aan een wijkagent om meer feeling en verbondenheid met de wijken te krijgen. ondersteuning te bieden. Het vergt veel flexibiliteit omdat de planning binnen het politieteam wijzigt met de hectiek van de dag. “Ik moet elke dag heel zorgvuldig met de capaciteit omgaan.” Maar juist die uitdaging lijkt Ronald op het lijf geschreven.

“Wijkagent word
je niet zomaar”

Ronald heeft een indrukwekkende carrière van 40 jaar doorgemaakt bij de politie. De afgelopen jaren als teamchef bij verschillende basisteams en sinds 16 maart 2020 bij de politie Leidschendam-Voorburg. “Het was een bijzonder moment om te starten in een nieuwe functie. Precies het moment van de eerste lockdown”, vertelt Ronald lachend. “Ik heb mijn netwerkpartners leren kennen via Teams. Ik heb met al mijn medewerkers geregeld contact. Met name de netwerkpartners heb ik nadien fysiek ontmoet.”

Wijkagenten vervullen een hoofdrol binnen het basisteam. Zij weten immers goed wat er in hun wijk speelt en welke kwesties aandacht van de politie vragen. Zij staan hierin niet alleen. De inspecteur kijkt mee en er zijn verschillende specialisten op allerlei thema’s. Waar nodig werkt het robuuste basisteam samen met andere teams binnen het district, met de districtsrecherche en met externe partners op lokaal niveau, zoals gemeentes, reclassering en jeugdzorg.

Wijkagent word je niet zomaar. Je moet al een aardige staat van dienst hebben bij de politie voordat je voor deze functie in aanmerking komt. Daarnaast moet je een goede netwerker zijn. Zij onderhouden contacten met onder andere huismeesters van wooncomplexen, procesregisseurs van de gemeente, jongerenwerkers, het buurt preventieteam maar nog belangrijker met de sleutelfiguren in de wijk. “Als je niet zichtbaar bent in de wijk dan mis je als wijkagent informatie.”

“Je moet een goede
netwerker zijn”

Vaak heeft een wijkagent een spreekuur in bijvoorbeeld een wijkcentrum waar inwoners laagdrempelig langs kunnen komen. Daarnaast loopt, fietst of scootert de wijkagent door de wijk. Inwoners kunnen hem of haar aanspreken. De wijkagent houdt ogen en oren open, probeert het sentiment in de wijk te voelen. “Als er bijvoorbeeld jongeren op straat hangen, lachgas gebruiken, herrie maken of andere overlast veroorzaken dan gaat de wijkagent met hen in gesprek. Het kan zijn dat de wijkagent op bezoek gaat bij de ouders, het jongerenwerk inschakelt of een melding doet binnen de lokale kamer van de gemeente.” De lokale kamer is een overleg tussen gemeente, politie en justitie waarbij er ook zorginstanties zoals GGZ aanschuiven. “De wijkagent zal er in ieder geval alles aan doen om te voorkomen dat deze jongeren afglijden in de samenleving.”

Wil je weten wie de wijkagent is in jouw buurt? Kijk dan op de pagina
www.politie.nl/mijn-buurt.

Uit de krant

Uit de krant