Bij de gemeente ligt een aanvraag voor een vergunning voor de gefaseerde kap van circa 900 bomen op het Landgoed Voorlei, beter bekend als Park Schakenbosch (foto: Jeanet Willemsen).
Bij de gemeente ligt een aanvraag voor een vergunning voor de gefaseerde kap van circa 900 bomen op het Landgoed Voorlei, beter bekend als Park Schakenbosch (foto: Jeanet Willemsen).

Dringend verzoek om bomen Schakenbosch nog niet te kappen

Actueel 400 keer gelezen

Bij de gemeente ligt ter beoordeling en besluitvorming een aanvraag voor een vergunning voor de gefaseerde kap van circa 900 bomen op het Landgoed Voorlei, beter bekend als Park Schakenbosch, om plaats te maken voor de geplande woonwijk van maximaal 325 woningen op deze locatie. Deze vergunningaanvraag betreft de zogenaamde 2e kapronde, nadat hier eerder in een eerste ronde al honderden bomen zijn gekapt.

Karen de Mos namens Behoud Park Schakenbosch, Sander Wennekers als secretaris van Stichting Duurzaam Leidschendam-Voorburg en Edwin Brussee, boominspecteur van de Bomenstichting doen een klemmend verzoek aan de gemeente om op dit moment nog geen beslissing te nemen over deze aanvraag.

Ter onderbouwing van de aanvraag van Voorlei is een door Boomtotaalzorg opgesteld rapport ingediend dat in beginsel alle betrokken bomen heeft geïnventariseerd. Genoemde personen hebben uitgebreid kennisgenomen van de aanvraag en hebben onlangs, met het rapport van Boomtotaalzorg in de hand, op locatie een eigen eerste inventarisatie van de belangrijkste betrokken bomen uitgevoerd. Hierbij is hen de volgende zaken opgevallen:

In een aantal gevallen is het oordeel in het rapport over conditie en leeftijd van grote en soms zelfs monumentale bomen die op de nominatie staan om gekapt te worden onvoldoende onderbouwd. De conditie van sommige bomen wordt door Boomtotaalzorg ongunstiger beoordeeld dan door de boominspecteur en de leeftijd van sommige bomen wordt naar het oordeel van de reclamanten erg laag ingeschat. “Zo staat er bij een belangrijke solitaire boom 40-50 jaar, terwijl een leeftijd van 60-80 jaar meer aannemelijk is. Hiervan zijn meer voorbeelden te geven.”

In beginsel zijn in het rapport op een plattegrond alle betrokken bomen weergegeven met gekleurde stippen (in zes kleuren voor zes categorieën), waarbij in een bijlage een groot aantal van deze bomen wordt besproken. “Echter, waar de bomen met een rode stip (kappen n.a.v. ontwikkelingen, lees woningbouw) doorgaans alle besproken worden, is dit niet het geval bij de bomen met als slecht beoordeelde kwaliteit en de bomen die zouden moeten worden gekapt n.a.v. watergang. Ook is onduidelijk wat er gaat gebeuren met de bomen die aangemerkt staan voor onderzoek ten aanzien van wortelbelasting”, aldus het drietal.

Ten derde maken de drie melding van het feit dat uit hun eerste inventarisatie blijkt dat een aantal grote, inheemse bomen met belangrijke waarde voor de natuur, de beleving en het klimaat, en met een toekomstwaarde van zeker 50 jaar, nu op de nominatie staan om gekapt te worden, terwijl er genoeg ruimte is om hier omheen te bouwen dan wel deze bomen te verplaatsen. “Herplant door jonge bomen, zoals door Voorlei ruimhartig voorgesteld, kan natuurlijk nooit als adequate vervanging van dergelijke volwassen bomen worden beschouwd.”

Het aantal te verplanten bomen is volgend de briefschrijvers wel erg bescheiden. “Er zijn genoeg kansen plus ruimte in het plan voor verplaatsing van bijvoorbeeld de tientallen lindes in de (reeds geknotte-) lindebomenrij.”

Tevens missen de reclamanten een volledig ecologisch onderzoek met betrekking tot de voorkomende fauna. “Hoe wordt bijvoorbeeld omgegaan met de gemeentelijke Zorgplicht c.q. met mitigerende maatregelen voor de aanwezige fauna. Een voorbeeld zijn de vleermuizen, en martersoorten.”

Tot slot stelt het drietal in hun brief vast dat hen in deze fase de tijd ontbroken heeft om een volledige contra expertise op te stellen en een rapport van hun bevindingen voor te leggen. “De signalen uit onze eerste inventarisatie zijn echter voldoende alarmerend om de gemeente klemmend te verzoeken op dit moment nog geen beslissing te nemen en eerst een nader onderzoek door de Bomenstichting af te wachten.”

Uit de krant