Swaensteyn. (foto: archief/Arti brunk).
Swaensteyn. (foto: archief/Arti brunk).

Coronahulp voor organisaties en verenigingen

Actueel 41 keer gelezen

Ondanks dat de coronamaatregelen in snel tempo zijn afgeschaald, zijn er zijn er nog steeds organisaties en verenigingen in de gemeente die de negatieve (financiële) gevolgen van de corona-pandemie en de genomen maatregelen ervaren. De gemeente gaat hen op verschillende manieren financieel ondersteunen.

Er zijn diverse plannen uitgewerkt. Om winkelgebieden te ondersteunen, komt er een eenmalige verhoging van het evenementenbudget. Daarmee kunnen winkeliers en horeca activiteiten organiseren om bezoekers aan te trekken. 

Sportverenigingen
Door verplichte sluitingen van zowel trainings- als horecafaciliteiten hebben veel sportverenigingen minder inkomsten gehad in de jaren 2020 en 2021. Ook is er bij verschillende verenigingen minder aanwas van nieuwe (jeugd-)leden. Dit heeft gevolgen voor de financiële gezondheid van de sportverenigingen.

Cultuur
Ook de culturele sector heeft zwaar te lijden gehad onder de maatregelen die genomen zijn om het corona-virus in te dammen. Als één van de laatste sectoren mocht de cultuursector weer in beperkte mate open. De lange sluitingen en late openingen hebben een wissel getrokken op de financiële slagkracht van de sector. Zo houden de musea Hofwijck en Swaensteyn ook voor de eerste helft van 2022 nog rekening met een substantieel lagere opbrengst als gevolg van lage bezoekersaantallen. Ook de verhuur van ruimten is nog niet op het oude niveau.

Financieel gezond
De gemeente wil de sportverenigingen en de culturele sector ondersteunen om financieel weer gezond te worden. Daarnaast wordt extra ingezet op het bevorderen van een gezonde leefstijl omdat verwacht wordt dat de effecten van de coronapandemie langdurig zijn. Om stichtingen en verenigingen te ondersteunen die zich met vrijwilligers actief inzetten op gebied van sport, welzijn, ontspanningen en andere cultureel-maatschappelijke activiteiten, stelt de gemeente geld beschikbaar voor de werving en inzet van (nieuwe) vrijwilligers via LVvoorElkaar en Vlietwensen. Organisaties en verenigingen die financiële hulp willen aanvragen ter compensatie van verliezen die zij hebben door de coronacrisis kunnen dit doen via www.lv.nl/maatschappelijke-organisaties-en-coronavirus. Hier zijn onder andere verwijzingen naar de Tegemoetkoming Vaste Laten en de Tegemoetkoming Amateur Sportorganisaties COVID-19 te vinden. 

Uit de crisis
Door nu een extra steuntje in de rug te geven wil de gemeente organisaties en verenigingen helpen sterker uit de crisis te komen. Het bestedingsplan dat deze financiële corona hulp mogelijk maakt wordt ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.

Uit de krant