SP-fractievoorzitter Ed van der Schaft (foto: pr / Wilfried).
SP-fractievoorzitter Ed van der Schaft (foto: pr / Wilfried). Wilfried
RECTIFICATIE

De SP voelt zich als een kat in een vreemd pakhuis

Actueel 492 keer gelezen

Leidschendam-Voorburg - In de Raadsflits in de gemeenterubriek in Het Krantje stond door een fout vorige week een verkeerde bijdrage van de SP. Hier volgt daarom het juiste bericht.

‘Het is opmerkelijk, maar heel goed te verklaren, dat de manier van werken in de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg door de SP als uiterst vreemd ervaren wordt. Al na een paar bijeenkomsten blijkt dat er nogal wat mis is met de regels op basis waarvan gewerkt wordt. Regelementen sluiten niet op elkaar aan, bevatten tegenstrijdigheden en hebben soms geen (duidelijke) onderbouwing. Kennelijk zijn, door politieke verhoudingen in het verleden, de vergaderregels en organisatie van de raad zo gegroeid.’ 

Vooral met het bepalen wat wel of niet besproken wordt gaat het volgens de SP niet goed in Leidschendam-Voorburg. ‘Zo is het mogelijk dat een raadsbesluit heel stilletjes, zonder dat er maar één woord in een vergadering over gezegd is, aangenomen kan worden. Dat vraagt niet alleen om ongelukken, maar de inwoner krijgt zo ook geen vertrouwen in de politiek. Het behoort helder te zijn hoe besluiten door de gemeenteraad genomen worden. Hier valt dus nog het nodige te verbeteren. Ondertussen zal de SP de instrumenten die wel (voor ieder raadslid) ter beschikking staan inzetten om de broodnodige openheid van bestuur te bevorderen. Een opdracht die overigens voor de hele raad geldt.’

Uit de krant