De huidige energiecrisis raakt individuele burgers en ondernemers met soms aanzienlijk hogere rekeningen voor gas en elektriciteit.
De huidige energiecrisis raakt individuele burgers en ondernemers met soms aanzienlijk hogere rekeningen voor gas en elektriciteit.

CDA: ‘Doelgroepgerichte ondersteuning energiecrisis’

Actueel 593 keer gelezen

Leidschendam-Voorburg - De huidige energiecrisis raakt individuele burgers en ondernemers met soms aanzienlijk hogere rekeningen voor gas en elektriciteit. In sterke mate worden ook ons lokale verenigingsleven en onze vele sociale- en welzijnsorganisaties geraakt door deze crises. Zij ontvangen inmiddels (nieuwe) energiecontracten met onmogelijk hoge tarieven die het draagvermogen ver overstijgen. Kortom de energiecrisis treft ons allemaal.

Het CDA maakt zich op verschillende terreinen hard voor de noodzakelijke ondersteuning op dit onderwerp, waar mogelijk toegespitst op de specifieke behoefte van de doelgroepen. Zo is op initiatief van het CDA de energietoeslag voor studenten in Leidschendam-Voorburg beschikbaar gekomen. Ook heeft het CDA recent vragen gesteld over de gevolgen van de energiecrisis voor verenigingen een maatschappelijke organisaties, maar ook voor huishoudens met blokverwarming.

“We moeten voorkomen dat het sociaal-maatschappelijke weefsel van onze gemeente in de problemen komt. Huuraanpassingen door particuliere eigenaren of verenigingen met eigen bezit, is niet direct iets wat in de macht van het College ligt. Het CDA zal echter wel vragen aan het College wat de gemeente in dit soort situaties wél kan doen voor verenigingen en sociale organisaties”, aldus Diederik Visser.

“Het is belangrijk dat in deze moeilijke tijden het economisch en sociaal fundament van onze gemeente overeind blijft. Stilzitten is geen optie. We zijn dan ook blij dat deze groepen perspectief krijgen van de gemeente zoals aangekondigd in het Plan van Aanpak Energiearmoede”, vult CDA raadslid Jorrit Koster aan. “Wel is er nog steeds behoefte aan verdere ondersteuning. De focus van het Plan van Aanpak ligt bij inwoners die het moeilijk hebben. Gezinnen en alleenstaanden mogen niet vergeten worden”. Daarom komt het CDA bij de behandeling van het Plan van Aanpak met meerdere voorstellen om het plan te versterken. Zo vraagt het CDA meer aandacht voor ZZP’ers: “Zij vormen door hun rechtspositie een economisch kwetsbare groep. Het gebrek aan aandacht dat zij krijgen in het plan is onterecht”. 

Verder wil het CDA dat het voorschot op de energietoeslag van het jaar 2023 nu al wordt uitgekeerd aan inwoners. De grens voor de energietoeslag moet worden verhoogd naar 130% van sociaal minimum, in plaats van de 120% zoals nu in het plan staan. Daarnaast wil het CDA de groep die in aanmerking komt voor bijzondere bijstand voor een jaar verhogen van 110% naar 130% van het sociaal minimum.

De onzekerheid voor huishoudens met blokverwarming of zij nu wel of niet in aanmerking komen voor steun bij hun energierekening, heeft ertoe geleid dat het CDA vragen heeft gesteld om tot een oplossing voor deze huishoudens te komen.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant