Om de duurzame opwekking van energie te bevorderen riep het CDA op om het politieke taboe op windenergie te doorbreken. (foto: Ap de Heus).
Om de duurzame opwekking van energie te bevorderen riep het CDA op om het politieke taboe op windenergie te doorbreken. (foto: Ap de Heus).

CDA: ‘Zet in op duurzame energie’

Actueel 2.301 keer gelezen

De commissie Omgeving heeft het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2023-2026 besproken. De ambities zijn groot. Dat moet ook, want bij duurzaamheid gaat het in onze gemeente de verkeerde kant op.

CDA-raadslid Liesbeth van der Heide: “Daarom vragen wij de wethouder: durf duidelijk te zijn over duurzaamheid. Onze inwoners hebben concrete plannen nodig. En dat is nou precies wat er in dit programma aan ontbreekt. Het staat bol van termen als faciliteren, stimuleren en aanjagen. Maar, het is een uitvoeringsplan: daarin zouden veel helderder tussendoelen en concretere stappen terug moeten komen, inclusief een duidelijke planning in de tijd en duidelijke taakverdeling”.

Om die duidelijke stappen te kunnen zetten heeft het CDA een aantal concrete voorstellen gedaan. Om de duurzame opwekking van energie te bevorderen riep het CDA op om het politieke taboe op windenergie te doorbreken. “Niemand in onze gemeente wil een herhaling van de situatie met de windturbine nabij de Zeeheldenwijk. Maar dat is geen reden om helemaal een streep te zetten door windenergie. Laten we, onder duidelijke voorwaarden, samen inzetten op duurzame energieopwekking,” aldus Van der Heide.

Verder pleit het CDA voor een versnelde vergroening en ontharding van schoolpleinen. Om de luchtkwaliteit te verbeteren pleit het CDA voor een aanpak op houtstook en een vuurwerkverbod. “De uitstoot van fijnstof door houtstook is groter dan de uitstoot door het wegverkeer. Als gemeente voldoen we nog lang niet aan de advieswaarden voor luchtkwaliteit. We verwachten dan ook meer urgentie en concrete maatregelen”, aldus Van der Heide. Tevens wil het CDA dat er in de gehele gemeente een 30 km-zone gaat gelden.

Uit de krant