Aanvullende investeringen in sportparken

ma 23 feb 2009, 16:30 Actueel

Leidschendam-Voorburg - De herinrichting van de sportparken is afgerond. Vanaf 2005 zijn de sportparken in nauwe samenwerking met gebruikers en op basis van maatwerk vernieuwd en heringericht.

Bijna 13 miljoen euro heeft de gemeente aan dit project uitgegeven. Dit heeft gezorgd voor een versterking en verbreding van de buitensportmogelijkheden voor de inwoners van Leidschendam-Voorburg.

De sportverenigingen zijn door het oprichten van beheerstichtingen per sportpark nu actief betrokken bij het reilen en zeilen op de sportparken: het organiseren van sportactiviteiten, het zorgen voor toezicht, groot en klein onderhoud, de sportvelden, kleedkamers, doucheruimtes en spelmateriaal.

Door de nieuwe vorm van beheren zijn extra inkomsten binnengekomen, die aanvullende investeringen voor de verbetering van de sportparken mogelijk hebben gemaakt. Burgemeester en wethouders sturen de eindrapportage met een raadsbrief naar de voorzitter van de gemeenteraad.

Uit de krant