Logo hetkrantje-online.nl

Vadercentrum op Fluitpolderplein

  •   keer gelezen   Actueel

Het leegstaande pand aan Fluitpolderplein 10a (voormalige ruimte Radio/ TV Midvliet) krijgt een tijdelijke bestemming. In opdracht van de gemeente Leidschendam-Voorburg opent Stichting Woej daar binnenkort een Vadercentrum. De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft hiervoor van het Rijk een subsidie voor drie jaar ontvangen.

Het Vadercentrum is een ontmoetingsplek voor mannen en vaders uit alle culturen en leeftijden. Het doel is om mannen actief te betrekken bij en te laten deelnemen aan de maatschappij. Bijvoorbeeld door activiteiten als computercursussen of taallessen. Samen met de bezoekers zal het cursusaanbod vorm krijgen. Door hulp bij het solliciteren ondersteunt het centrum ook de arbeidsparticipatie van mannen. Het vadercentrum is een onderdeel van het participatiebeleid. Na drie jaar wordt het Vadercentrum ge?valueerd. Of het daarna doorgaat, is afhankelijk van het beschikbare geld en de resultaten. Op 1 maart startten de opknapwerkzaamheden. Enkele vaders hebben zich spontaan aangemeld om te helpen bij het klussen. Later dit jaar vindt er een offici?le opening plaats.

Meer berichten