Minder last(en) dankzij digitaal horecaloket

Actueel 16 keer gelezen

VOORBURG - Onlangs stelden burgemeester Hans van der Sluijs (horeca) en wethouder Heleen Mijdam (vanuit de gemeente trekker van het Actieplan Vermindering Regeldruk van het Platform Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt) met een druk op de knop het digitale horecaloket van de gemeente Leidschendam-Voorburg in gebruik. “Winst voor iedereen”, zo stelden de beide collegeleden. “En een goed voorbeeld van een succesvolle samenwerking tussen lokale overheid en bedrijfsleven.”

Het digitale horecaloket is geen plek om een virtueel biertje te tappen, maar wel de plaats waar horecaondernemers snel en makkelijk door de benodigde stappen worden geleid van het aanvragen van een vergunning voor het starten of veranderen van een zaak. Ook winkeliers regelen via het horecaloket eenvoudig een aanvraag voor ondersteunende horeca-activiteiten in hun winkel.

“Gaaf, het is veel beter dan ik ken uit andere gemeenten”, reageert Oscar van Schijndel tijdens de officiële start. Met andere horeca-ondernemers behoorde hij, ondernemer in Leidschendam Centrum en vertegenwoordiger van de lokale afdeling van Koninklijke Horeca Nederland, tot de groep die het vernieuwde proces aan een test onderwierp. “Het systeem is nu beter afgestemd op de gebruiker. Zo is er meer aandacht voor de uitleg over de procedures. Typische ambtenarentaal is nu gewone-mensentaal. Daarnaast zijn processen vereenvoudigd en op elkaar afgestemd. KvK-uittreksel of een kopie van het legitimatiebewijs hoef ik als ondernemer niet meer zelf te verstrekken. Daarmee is de vergunningaanvraag minder lastig en vraagt ze ook minder tijd.”

“Dat geldt in feite ook voor de gemeente”, zegt wethouder Heleen Mijdam. “Een correcte en complete vergunningaanvraag voorkomt misverstanden en extra correspondentie. Nu kunnen we in de meeste gevallen binnen 8 weken de vergunningaanvraag afhandelen. Winst in tijd en geld aan beide kanten.”
Ze laat weten dat ze trots is op de constructieve samenwerking tussen bedrijfsleven en gemeente. “De ontwikkeling van één integrale horecavergunningaanvraag is een goed voorbeeld van een succesvolle actie vanuit het Platform Economie, Onderwijs & Arbeidsmarkt.

De betrokken ondernemers, vertegenwoordigers van Koninklijke Horeca Nederland (afdeling Leidschendam-Voorburg en Stompwijk), MKB Leidschendam-Voorburg en Kamer van Koophandel Den Haag hebben er intensief aan meegewerkt. De gemeente Leidschendam-Voorburg werkt continu aan het verbeteren van haar dienstverlening. Deregulering en digitalisering zijn belangrijke elementen in de dienstverleningsvisie en speerpunten in het coalitieakkoord. Samen met het bedrijfsleven hopen we op de ingeslagen weg verder te gaan.” Een voornemen dat Ton Rijerkerk namens de KvK graag onderschrijft.

 

Uit de krant