De Rotterdamsebaan is een nieuwe verbindingsweg tussen knooppunt Ypenburg en de Binckhorst (foto: PR)
De Rotterdamsebaan is een nieuwe verbindingsweg tussen knooppunt Ypenburg en de Binckhorst (foto: PR)

Rotterdamsebaan kan starten

Actueel 5 keer gelezen

REGIO - De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft het bestemmingsplan 'Binckhorst (Nieuwe Binckhorst Zuid)'gedeeltelijk in stand gelaten.

Raad van State:   "Het gaat om de delen van het bestemmingsplan die de aanleg van een deel van de Rotterdamsebaan en de bijbehorende infrastructuur mogelijk maken en enkele delen voor bestaande functies in het gebied. De rest van het bestemmingsplan is vernietigd.

Tegen de uitspraak van de Raad van State is geen hoger beroep mogelijk.  Tegen het bestemmingsplan waren bezwaren ingediend door een groot aantal bedrijven dat is gevestigd op het bedrijventerrein Binckhorst en die nadelige gevolgen vrezen als gevolg van de aanleg van deze weg. De Raad van State heeft een aantal van die bezwaren gegrond verklaard, onder meer op het gebied van de zogenoemde milieueffectrapportage en de geluid- en luchtkwaliteitseisen.

Na herstel van enkele fouten heeft de hoogste bestuursrechter het bestemmingsplan wat betreft de aanleg van de Rotterdamsebaan op het bedrijventerrein Binckhorst en enkele bestaande functies in stand gelaten.

De gemeente Den Haag wilde aanvankelijk het hele bedrijventerrein Binckhorst transformeren tot een multifunctioneel stadsgebied met een mix van wonen, recreatie en bedrijvigheid.

In december 2010 heeft de gemeente echter aangegeven dat deze transformatie geen prioriteit meer heeft en niet zal worden uitgevoerd. In de uitspraak van vandaag heeft de Raad van State deze delen van het bestemmingsplan dan ook vernietigd.

Het bestemmingsplan regelt uiteindelijk alleen de ontwikkeling van de bestaande Binckhorstlaan tot een deel van de Rotterdamsebaan. Met de Rotterdamsebaan wil de gemeente een extra verkeersverbinding vanuit Rotterdam, meer in het bijzonder knooppunt Ypenburg, naar het centrum van Den Haag maken. Om de aanleg van de Rotterdamsebaan op de Binckhorst mogelijk te maken, biedt het bestemmingsplan ook de basis om de bestaande infrastructuur aan te passen.

Uit de krant