Gea Beijering vindt het heerlijk om leerlingen te helpen het beste uit zichzelf te halen (foto: Inge Koot).
Gea Beijering vindt het heerlijk om leerlingen te helpen het beste uit zichzelf te halen (foto: Inge Koot).
ONDERNEMER VAN DE WEEK

Teach2Reach

wo 18 okt 2017, 13:58 Actueel

ONDERNEMER VAN DE WEEK - De scholen zijn al weer een paar weken aan de gang en dat betekent dat er vraag is naar huiswerkbegeleiding en bijles. Gea Beijering van Teach2Reach biedt deze begeleiding voor middelbare scholieren in een huiselijke situatie in groepjes van maximaal 4 leerlingen. "De begeleiding geeft de leerling structuur en door het gering aantal leerlingen is er ruim tijd voor extra ondersteuning als een leerling moeite heeft met een bepaald vak", vertelt Gea Beijering in haar woning aan de Juliana van Stolberglaan in Leidschendam waar deze huiswerkbegeleiding wordt gegeven.

Gea heeft vanaf 1993 voor de klas gestaan in het reguliere onderwijs, voor privéscholen en een aantal jaar in het speciaal onderwijs. Voor die tijd is zij werkzaam geweest bij het Centraal Bureau voor de Statistiek en vervolgens bij de Universiteit van de Witswatersrand te Johannesburg, Zuid-Afrika. Zij heeft de eerstegraads onderwijsbevoegdheid voor economie en management en organisatie (M&O). In 2002 is Gea naast het klassikaal lesgeven begonnen met bijlessen en het individueel begeleiden van leerlingen op diverse niveaus en in diverse omstandigheden. "Ik zag dat er een specifieke behoefte was aan huiswerkbegeleiding met slechts een gering aantal leerlingen. Daarnaast vind ik het heerlijk om leerlingen te helpen het beste uit zichzelf te halen. Ouders constateren dat hun kind eigenlijk beter kan en zoeken daarvoor een oplossing. Hiervoor bied ik een alternatief." Er is bij de huiswerkbegeleiding veel individuele aandacht en er wordt geconcentreerd gewerkt in een goede sfeer. In de huiswerkklas wordt het gebruikelijke principe van 'bespreken- zelfstandig werken – overhoren' toegepast. "De middagen zijn best intensief voor de leerling, maar als dit een positief effect heeft op de cijfers, dan werkt dat natuurlijk erg motiverend", aldus Gea. Veelal worden leerlingen vanuit de middelbare school doorverwezen naar Gea. De goede resultaten die zij met haar leerlingen heeft behaald worden door deze middelbare scholen erg gewaardeerd. Ook via mond-tot-mond reclame door leerlingen of ouders worden er nieuwe leerlingen aangemeld. "Met name eindexamenleerlingen havo/vwo met het profiel Economie en Maatschappij (E&M) zijn bij mij aan het goede adres. Ik kan ze in de vakken economie, M&O en wiskunde met bijles optimaal begeleiden. Maar ook voor andere leerjaren en bij andere vakken is er ondersteuning. Incidenteel organiseert Gea ook examentrainingen, zowel individueel als in groepsverband. Tijdens een examentraining wordt alle belangrijke stof nogmaals doorgenomen en wordt er ingegaan op de manier van antwoorden die vaak erg belangrijk is. Naast vakinhoudelijke examentrainingen, zijn er ook specifieke trainingen voor het afleggen van een mondeling examen. Gea is al vele jaren examinator bij de staatsexamens en begeleidt ook leerlingen die op deze manier alsnog een volledig diploma proberen te behalen. Voor meer informatie over het staatsexamen kunt u contact opnemen met Teach2Reach. De huiswerkbegeleiding is op schooldagen geopend van 14.00 tot 17.30 uur en eventueel op zaterdag en tijdens schoolvakanties in overleg. Individuele bijles vindt plaats in de avonduren of in het weekend. Bij een duur van minimaal 3 maanden zijn de kosten voor een vaste dag per week in de huiswerkklas 150 euro per maand en voor twee dagen per week 250 euro. Een leerling kan voor 50 euro eerst een proefmiddag meedraaien en daarna beslissen.

Meer informatie over Teach2Reach is te vinden op www.teach2reach.nl of bel naar 070-3208474 / 0614245660.

Uit de krant