D66 raadslid Charlotte Bos spreekt haar zorgen uit over de toegenome geluidshinder in de gemeente. (Foto: Inge Koot)
D66 raadslid Charlotte Bos spreekt haar zorgen uit over de toegenome geluidshinder in de gemeente. (Foto: Inge Koot)

D66 maakt zich zorgen over geluidstoename

Actueel 293 keer gelezen

Leidschendam-Voorburg - In Leidschendam-Voorburg heeft 1 op de 7 inwoners last van geluid. De helft heeft erge last. Dit blijkt uit cijfers uit het 'Actieplan geluid gemeente Leidschendam-Voorburg 2018-2023' dat dinsdag 11 december besproken werd in de gemeenteraad. 

Bezorgde burgers spraken over de geluidshinder tijdens de bespreking van dit actieplan. Geluidshinder kan zelfs zo erg zijn dat ze er niet van kunnen slapen. D66-raadslid Charlotte Bos: "Bewoners hebben nu al last van het vele verkeer, ze uiten hun zorgen over het geluid in de krant, op social media." Reden voor de fractie van D66 om het college te vragen de bewoners serieus te nemen en extra inspanning te plegen om dit knelpunt en alle die zullen ontstaan, op te heffen.

In het actieplan wordt geconstateerd dat in 2030 de knelpunten uit 2016 gehandhaafd blijven. Knelpunten zijn woningen met geluidsbelasting boven de drempel. Met andere woorden 1 op de 7 heeft last van geluid en blijft er last van houden. "Langs de Prinses Mariannelaan in de buurt van de Binckhorst wordt zelfs een toename van 28% verwacht. De oorzaak hiervan is het toegenomen verkeer in 2030. Immers, in de Binckhorst worden 4500 woningen gebouwd."
 

Uit de krant

Uit de krant