[HISTORISCH LEVEN AAN DE VLIET] Herkomst Meulenzigt | HetKrantje-Online.nl
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226556&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo hetkrantje-online.nl
Boerderij Meulenzigt is vanaf de Veenweg de eerste boerderij aan de rechterkant van het Wilsveen.
Boerderij Meulenzigt is vanaf de Veenweg de eerste boerderij aan de rechterkant van het Wilsveen.
HISTORISCH LEVEN AAN DE VLIET

Herkomst Meulenzigt

  •   226 keer gelezen   Actueel

Leidschendam - De ouderdom van hofstede Meulenzigt, gelegen aan het Wilsveen, is terug te voeren tot het ontstaan van de Driemanspolder in 1672. Het landgoed heeft verschillende eigenaren gekend alvorens het in 1775 bewoond werd door Adrianus Adriaansz van der Helm (1716-1794), mijn rechtstreekse voorvader en daarom extra interessant om onderzoek naar te hebben gedaan.

Door F.J.A.M. van der Helm

Boerderij Meulenzigt bestaat nog steeds en is gelegen aan het Wilsveen als eerste boerderij aan de rechterkant komende vanaf de Kostverlorenweg. De hofstede dankt zijn naam aan het zicht op de Drie Molens aan de overzijde van het Wilsveen. In de omgeving van het Wilsveen en de Veenweg hebben verschillende buitens gestaan, die weliswaar verschilden qua oppervlakte en status van de bewoners, doch ze waren allemaal degelijk en indrukwekkend qua voorkomen. Het huidige Meulenzigt – een enkele keer Voorzorg genoemd- is in 1899 gebouwd op dezelfde plek waar eeuwenlang de hofstede met die naam heeft gestaan. Een authentiek muurtje aan de zijkant van de boerenwoning zou nog herinneren aan de voormalige buitenplaats.

In 1668 kreeg de medicus doctor Adriaan Quack toestemming van de Staten van Holland om het zuidelijke deel van zijn plassen te laten droogmaken en bedijken. De plassen waren in de loop der tijd ontstaan en door vervening steeds dieper geworden en minder economisch te exploiteren. Vandaar de drooglegging van de plassen en de verkoop van de gronden voor het gebruik van veeteelt.

Het droogmaken was een dure grap, waar naast dr. Quack in totaal 23 investeerders aan deelnamen. Vanaf 1672 konden de kavels land worden verkocht aan belangstellenden, vaak gefortuneerde investeerders. Kavel 29 met een grootte van 33 morgen, 4 hond en 25 roeden (ca 30 HA) kwam in handen van Cornelis Quack en zijn echtgenote Meijnsje van Rooijen, die het land onbebouwd lieten liggen. Ook kavel 30 kwam in hun bezit. Ten oosten van kavel 29, lag kavel 28 met als eigenaar meester Jacob van der Togt. Ten zuiden lag de Zoetermeerse Dwarssloot en ten noorden de Wilsveenseweg. In 1684 verkocht weduwe Van Rooijen kavel 29 aan ambachtsbewaarder van Stompwijk: Pieter Gerritsz Borst, die daarvoor 1.300 gulden in contanten moest neerleggen alsmede enkele schuldbrieven ter grootte van nog eens 2.500,-. In totaal dus de lieve som van 3.800 gulden.

Pieter Borst liet er een woning, huis en schuur opbouwen en hield het landgoed 22 jaar in zijn bezit. Daarna ging het over op weduwe Bastiana Quack, die het geheel tot aan haar dood verpachtte, waarna het in 1722 voor 4.200 gulden overging op de vooraanstaande 's landsdrukker Jacobus Scheltus. Vanaf die tijd is de naam Meulenzigt verbonden aan het landgoed. Het is nog verschillende malen van eigenaar gewisseld en uitgebreid met o.a. een grote herenwoning, stallen, koets- en speelhuis alvorens het in 1775 in handen kwam van de familie Van der Helm.

Reacties naar helmhuis@ziggo.nl.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226556&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226560&size=160x600&promo_sizes=120x600&promo_alignment=center&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9768107&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226548&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226558&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>