[Raadslid van Nu] Floor Kist: "Veel dingen kunnen zoveel eenvoudiger" | HetKrantje-Online.nl
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226556&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo hetkrantje-online.nl
Raadslid van Nu

Floor Kist: "Veel dingen kunnen zoveel eenvoudiger"

  •   295 keer gelezen   Actueel

Voorburg - "Het mooie van dit schoolplein is dat het tot stand is gekomen door een samenwerking van verschillende partijen", vertelt GroenLinks raadslid Floor Kist rondkijkend over het groen-blauwe schoolplein bij basisschool de Parachute. Juist het samenwerken heeft Kist als heel prettig ervaren tijdens zijn wethouderschap in de vorige raadsperiode.

Nu GroenLinks geen onderdeel meer uitmaakt van de coalitie betekent dit automatisch dat Floor Kist weer in de raadsbankjes terecht kwam. "Dat is wennen", zegt hij. "Bij mijn kandidaatstelling werd mij gevraagd of ik terug zou gaan naar de raad als GroenLinks geen onderdeel zou uitmaken van het college. Dat is een legitieme vraag en daar heb ik 'ja' op gezegd. Maar ik houd mij vooralsnog niet bezig met het gewone raadswerk."

Kist maakt deel uit van het presidium (een commissie die de agenda van de gemeenteraad voorbereid) en zit in de commissie van rekening & audit (adviseert de raad onder meer over het jaarverslag en de jaarrekening).

"Wel heb ik het dossier Damcentrum onder mijn hoede genomen. Meer omdat ik het mijn fractiegenoten niet aan wilde doen zich met dit lastige dossier bezig te moeten houden." Dat het een lastig dossier is blijkt wel uit de raadsenquête die Kist wil laten uitvoeren naar de besluitvorming in het Damcentrum. "Er is zoveel onvrede onder de bewoners. Zij vinden dat er niet naar hen geluisterd wordt en dat de gemeentelijke politiek niet doet wat ze belooft."

Kist die in de vorige periode wethouder was voor het bouwproject Damcentrum is zich er terdege van bewust dat ook hij risico loopt met een raadsenquête. "Deze coalitie kan mij zo de schuld in de schoenen schuiven. En toch sta ik voor transparantie en eerlijkheid. Hopelijk doet de coalitie dat ook."

Kist is geboren in Rotterdam. Daar heeft hij slechts 6 maanden gewoond. Zijn vader was diplomaat en om die reden heeft hij tot zijn 16de in het buitenland gewoond. Hij heeft bestuurskunde gestudeerd en heeft bij verschillende overheden en bedrijven als adviseur gewerkt. Sinds hij wethouder af is, is hij op zoek naar een baan. Maar dat betekent niet dat hij stilzit. Hij is druk met onderzoeken welke mogelijkheden er zijn op het gebied van smart cities, slimme stad. Smart cities helpen maatschappelijke vraagstukken op te lossen met digitale middelen en technologie. "Daar werk ik graag aan mee. De complexiteit van de samenleving is mijn werkterrein. Ik maak analyses van relevante actoren, trends en maatschappelijke effecten en zet die om in een integrale en concrete aanpak."

Als hij terugkijkt op de afgelopen vier jaar is hij trots op wat hij als wethouder op het gebied van duurzaamheid heeft bereikt. "Neem bijvoorbeeld de duurzaamheidsagenda die wij hebben ontwikkeld. We zijn van start gegaan met het omgekeerd inzamelen van afval, er zijn parken aangelegd met een veel grotere biodiversiteit en er is meer aandacht gekomen voor de luchtkwaliteit in de gemeente."

Maar Kist heeft ook de minder positieve punten van het wethouderschap moeten ervaren zoals de continue commotie omtrent het afval en de druk vanuit de samenleving ten tijde van de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum in de gemeente. "Ik vind het jammer dat veel mensen zo weinig oog hebben voor het algemene belang en eigenlijk alleen maar bezig zijn met eigen belang."

Kist ergert zich aan de beloftes die politiek partijen doen die zij vervolgens niet waar kunnen maken. "Dit zorgt voor een hoop onvrede in de samenleving en dat doet ook iets met het vertrouwen in de politiek."

Nu hij geen wethouder meer is merkt Kist dat het in contact komen met inwoners minder eenvoudig is. "Ik moet er veel meer op uit gaan. Ook moet ik onderwerpen vinden waarvoor ik mij de komende jaren ga inzetten." Momenteel begeleidt hij een inwoner die dreigt uit zijn huis gezet te gaan worden. "Het is triest om te zien hoe iemand zo in de knel kan komen te zitten. Hij loopt tegen allerlei bureaucratie aan en wordt aan alle kanten tegengewerkt. Ik hoop dat ik deze man verder kan helpen."

Voor deze bureaucratie die bij gemeentes zo'n probleem blijft hoopt hij vanuit de smart city gedachte een oplossing te vinden. "Veel dingen kunnen zoveel eenvoudiger."


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226556&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226560&size=160x600&promo_sizes=120x600&promo_alignment=center&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9768107&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226558&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>