Nieuwe vergadermodel gemeenteraad op de schop | HetKrantje-Online.nl
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226556&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo hetkrantje-online.nl

Nieuwe vergadermodel gemeenteraad op de schop

  •   223 keer gelezen   Actueel

Leidschendam-Voorburg - Het nieuwe vergadermodel van de gemeenteraad, dat in maart 2018 werd ingevoerd, heeft niet gebracht wat de raad vooraf had beoogd: meer politiek bedrijven op hoofdlijnen en minder op details. Daarbij wilde de raad de betrokkenheid van inwoners bij de lokale politiek verbeteren. Ook dat heeft het nieuwe model niet opgeleverd. 

"Wat wij in het huidige model missen is de mogelijkheid om een goed gesprek met elkaar te voeren. Er is nu te weinig tijd voor het echte debat", zegt GroenLinks raadslid Floor Kist. Hij is voorzitter van de projectgroep die voor de zomer overeenstemming wil hebben over weer een nieuwe vergadermodel. 

In maart 2018, net na de gemeenteraadsverkiezingen, werd het nieuwe 'BOB-model' ingevoerd: een vaste vergaderdag in drie delen: beeldvorming, oordeelsvorming, besluitvorming. Raadsleden gebruikten de beeldvormende vergadering om zich te laten informeren over de onderwerpen. Dit gebeurt door ambtenaren, inwoners en externe deskundigen. Inwoners kunnen daarin ook zelf onderwerpen aandragen.  Inwoners, bedrijven en organisaties kunnen vervolgens inspreken. Dat kan op ieder agendapunt, ongeacht of het punt in de oordeelsvorming of besluitvorming staat geagendeerd. Tijdens de oordeelsvorming wisselen de raadsleden van gedachten over de onderwerpen die op de agenda staan en komen tot een voorlopig politiek standpunt. Tijdens de besluitvormende raad neemt de gemeenteraad een besluit, op basis van de verzamelde feiten, de input van de insprekers en de gedachtewisseling van de raadsleden.

Raadsleden merken echter dat het voor inwoners niet altijd even duidelijk is wanneer zij onderdeel uit kunnen maken van de vergadering. "Inwoners komen zeker af op het beeldvormende deel van de vergadering. Zij komen zelf met onderwerpen en daar moet in het nieuwe model ook ruimte voor blijven." Maar hoe de inwoner vervolgens betrokken kan blijven bij het onderwerp lijkt vaak onduidelijk.

Raadsleden zijn tevreden over de verkorte doorlooptijd voor besluitvorming en de tweewekelijkse vaste vergaderdag op dinsdag. Maar dat er weinig ruimte is voor het echte gesprek met elkaar en het college stelt hen minder tevreden. Ook het beperken van herhaling van standpunten wordt niet bereikt met het BOB-model. "We gaan wellicht terug naar een commissiemodel. Afhankelijk van het onderwerp is de betrokken wethouder met eventueel ambtenaren aanwezig. Over die inhoud wil men vooraf onderling debat voeren, zonder hetzelfde debat in de raad over te doen. Er moet meer helderheid en structuur zijn voor alle deelnemers." 


 


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226556&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226558&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>