Meedenken over inrichting openbare ruimte Landgoed Voorlei | HetKrantje-Online.nl
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226556&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo hetkrantje-online.nl
Een impressie van de entree van Landgoed Voorlei
Een impressie van de entree van Landgoed Voorlei

Meedenken over inrichting openbare ruimte Landgoed Voorlei

  •   327 keer gelezen   Actueel

Leidschendam - Team Landgoed Voorlei organiseert op woensdag 13 november een workshop over de inrichting van de openbare ruimte op Landgoed Voorlei. De deelnemers, de landschapsarchitect, leden van de Klankbordgroep en het Team bespreken vier relevante thema's voor de inrichting van het landgoed. Dit zijn Sport & Spel, Ecologie, het Entreehuisje en Beheer & Onderhoud. Een uitgelezen gelegenheid om ideeën in te brengen ten behoeve van de toekomst van dit prachtige landgoed.

 
In september is er al een oproep gedaan om ideeën rond de vier bovengenoemde thema's in te dienen. Extra ideeën zijn nog steeds van harte welkom! De Klankbordgroep beoordeelt in samenwerking met het team alle ingediende ideeën op basis van creativiteit en haalbaarheid en bepaalt daarmee welke inzenders worden uitgenodigd voor deelname aan de workshop. In de workshop gaan zij daarmee gezamenlijk aan het werk.
 
De workshop
Locatie: Veurgebouw (eerste verdieping), Veursestraatweg 185, Leidschendam
 
Het programma
19.15 uur: De koffie staat klaar
19.30 uur: Toelichting op de plannen voor de inrichting van de openbare ruimte op Landgoed Voorlei en het programma van de avond door landschapsarchitect Edzo Bindels.
19.40 uur: Korte presentatie van vier experts over de vier thema's. Hierna kiest elke deelnemer twee thema's waaraan hij/zij in de workshoprondes wil werken.
20.00 uur: Workshopronde 1 – men gaat in groepjes en onder leiding van een expert aan het werk aan thematafels. Voor alle thema's is inspirerend beeldmateriaal aanwezig zodat samen zo concreet mogelijke ideeën ontwikkelt kunnen worden.
20.30 uur: Workshopronde 2 – idem workshopronde 1
21.00 uur: Presentatie van de resultaten van de thematafelsessies aan de hele groep. 
21.30 uur: Afsluiting
De resultaten worden vastgelegd in een tekstueel verslag én tekeningen. De resultaten die in het plan passen en financieel haalbaar zijn, neemt team Landgoed Voorlei mee in de verdere vormgeving van het landgoed.
 
Ideeën indienen en aanmelden voor de workshop
Men kan ideeën indienen en/of zich aanmelden voor de workshop via info@voorlei.nl. Dit kan tot 1 november o.v.v. naam en adres. Geef daarbij aan naar welk thema de interesse uitgaat. Gezien het interactieve karakter van de avond is er een  maximum gesteld aan het aantal deelnemers dat mee kan doen. 


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226556&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9768107&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226558&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>