Door Ronald Lamping
Door Ronald Lamping
COLUMN

AFSCHUIVEN

Column 977 keer gelezen

Vloedgolf aan agressie door jongeren. Zijn met te grote aantallen volledig ontspoord. Reden? Misstanden vallen onder naweeën van coronadecreten. Volkómen waanzin. Iemand in elkaar slaan, neersteken en beroven. Door coronaprotocollen. Lazer op met die gemakzuchtige uitvlucht.

Afgelopen weken werden op verscheidene plaatsen en door verschillende groepen jongeren mensen agressief bejegend en getrakteerd op grof geweld. Met scheldwoorden, klappen en kopschoppen. Tegen volkomen onschuldigen.

Neem de man, die jongeren aansprak op het onbeschaafde weggooien van blikjes op straat. Die kreeg meteen een paar stoten tegen het hoofd. Tussen die jongeren knaapjes van 12 en 13 jaar die in staat bleken om met de punt van hun schoen iemand midden in het gezicht te trappen. 

Jochies van 12, 13 en 14 jaar!! Soms ook brute meisjes. Pardon? Wat is er van onze stabiele maatschappij geworden? Wekelijks misdragen jongeren in deze leeftijdscategorie zich. Gewetenloos en opgefokt. Om erbij te horen. Weerlozen kapot schoppen is (mijn hemel!) statusverhogend. Bij arrestatie en veroordeling ben je het mannetje en is je positie definitief gevestigd.

Niemand draagt oplossing aan. Politici geven zelf bedroevend voorbeeld. Door ordinair en beledigend gedrag. Hufterige minister Wiersma, onderwijs! Prevelt sorry en mag blijven. Politie komt personeel te kort en jeugdzorg gaat over te veel schijven, waardoor er geen consensus ontstaat over een adequate aanpak. Dus??? 

Ouders én ‘natuurlijk’ scholen. Dat ouders verantwoordelijk zijn voor het gedrag van hun telg is evident. Vaak sprake van onmacht, geen vat hebben op kroost en het al moeilijk hebben met zichzelf. Zou bijna ironisch opperen, dat toekomstige ouders eerst een toets moeten afleggen voordat de wip plaatsvindt. Zogenaamde Cito Cohabiteertoets. 

Uiteraard wordt er ook gestrooid met ‘de scholen’. Vaak misbruikte uitvlucht. Op ieders lippen in parlement. Bewijs van politieke onmacht. Zelf geen antwoord hebben. Rest dus één oplossing, dé school! Gemakzuchtige kretologie. Gooi het de scholen in, laten die het maar uitzoeken. Natuurlijk is daar sprake van een pedagogische aanpak. Kinderen komen echter binnen met de attitude die ze van huis meekregen. De school is er ten eerste voor het overdragen van kennis. Aan kinderen, die van huis uit fatsoen en een sociaal inlevingsgevoel hebben meegekregen, of hadden moeten meekrijgen.

Veel leerkrachten hebben al moeite met het foutloos aanleren van didactisch goed onderlegde taal -en rekenoplossingen. Scholen zijn daarbij al jaren hét afvoerputje van maatschappelijke ellende. Pesten, agressie en hartverscheurende thuisproblemen van leerlingen. Geen primaire taak leerkrachten, maar neemt tóch te veel tijd in beslag. Door constante onrust vallen resultaten tegen. Ordeproblemen met als gevolg hiaten.

De verantwoordelijke politiek moet zelf met afdoende maatregelen komen en niet hun verplichting constant afschuiven naar scholen. Optelsom is dus, dat halfslachtige politiek aan zet is? Zelfs met die ongelikte Wiersma? Ja!

Reken maar!

Uit de krant